ORNİTOBAKTERİYOZ Nedir?

ORNİTOBAKTERİYOZ kelimesi ilk harfi O ve son harfi Z olan bir kelimedir. Başında o sonunda z olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi r , üçüncü harfi n , dördüncü harfi i , beşinci harfi t , altıncı harfi o , yedinci harfi b , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi k , onuncu harfi t , onbirinci harfi e , onikinci harfi r , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi y , onbeşinci harfi o , onaltıncı harfi z şeklindedir. Başı o sonu z olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ORNİTOBAKTERİYOZ anlamı

Ornithobacterium rhinotracheale tarafından oluşturulan, tavuk ve hindilerde solunum sisteminde bozukluk, büyümenin yavaşlaması ve ölümlere neden olan hastalık.

ORNİTOBAKTERİYOZ hakkında bilgiler

ORNİTOBAKTERİYOZ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.