ORMANTAVUĞUGİLLER Nedir?

ORMANTAVUĞUGİLLER kelimesi ilk harfi O ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında o sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi r , üçüncü harfi m , dördüncü harfi a , beşinci harfi n , altıncı harfi t , yedinci harfi a , sekizinci harfi v , dokuzuncu harfi u , onuncu harfi ğ , onbirinci harfi u , onikinci harfi g , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi l , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi e , onyedinci harfi r şeklindedir. Başı o sonu r olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ORMANTAVUĞUGİLLER anlamı

(Tetraonidae),iyi bilinenleridir.

ORMANTAVUĞUGİLLER hakkında bilgiler

ORMANTAVUĞUGİLLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.