ORBİTOSFENOYİT Nedir?

ORBİTOSFENOYİT kelimesi ilk harfi O ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında o sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi r , üçüncü harfi b , dördüncü harfi i , beşinci harfi t , altıncı harfi o , yedinci harfi s , sekizinci harfi f , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi n , onbirinci harfi o , onikinci harfi y , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi t şeklindedir. Başı o sonu t olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ORBİTOSFENOYİT anlamı

Ahn kemiği ile presfenoyit kemik arasında bulunan çift kafatası elemanı.

ORBİTOSFENOYİT hakkında bilgiler

ORBİTOSFENOYİT ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.