ORANTILI Nedir?

ORANTILI kelimesi ilk harfi O ve son harfi I olan bir kelimedir. Başında o sonunda ı olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi r , üçüncü harfi a , dördüncü harfi n , beşinci harfi t , altıncı harfi ı , yedinci harfi l , sekizinci harfi ı şeklindedir. Başı o sonu ı olan 8 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ORANTILI anlamı

Aralarında orantı bulunan, mütenasip. Bir orantıyla ilgili olan. Bir niceliğin iki, üç, . kez çoğalması veya azalması, başka bir niceliğin o nispette çoğalmasını veya azalmasını gerekli kılarsa "bu iki nicelik birbiriyle orantılıdır" denir.

ORANTILI hakkında bilgiler

ORANTILI ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük