ORANLAYABİLMEK Nedir?

ORANLAYABİLMEK kelimesi ilk harfi O ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında o sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi r , üçüncü harfi a , dördüncü harfi n , beşinci harfi l , altıncı harfi a , yedinci harfi y , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı o sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ORANLAYABİLMEK anlamı

Oranlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ORANLAYABİLMEK hakkında bilgiler

ORANLAYABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.