ORAK ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "orak" olan, toplam 13 adet kelime bulunmaktadır. orak ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu orak ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde orak olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

ORAKLAŞMAK, ORAKDEMİRİ, ORAKTABAĞI

9 harfli kelimeler

ORAKÇILIK, ORAKLAŞMA, ORAKERİĞİ, ORAKGIRAN

7 harfli kelimeler

ORAKAYI, ORAKENT, ORAKLAR

6 harfli kelimeler

ORAKÇI, ORAKAY

4 harfli kelimeler

ORAK

Bazı kelimelerin anlamları

ORAK

Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı. Ekin, ot vb. biçme işi. Ekin biçme zamanı.

ORAKERİĞİ

Mürdümeriği.

ORAKLAR

Manisa şehri, Adala nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ORAKAY

Temmuz.

ORAKLAŞMAK

Orak biçimini almak.

ORAKTABAĞI

Orakla ekin yolma sırasında kızevinden oğlan evine gönderilen helva ve benzerleri tatlılar. (Yenice Gelendost Isparta).

ORAKÇI

Ücret karşılığı ekin biçen kimse.

ORAKÇILIK

Orakçının işi.

ORAKLAŞMA

Oraklaşmak işi.

ORAKAYI

Temmuz. Ağustos. Haziran.

ORAKDEMİRİ

Oku arabanın demirine bağlayan demir. (Aksaray Niğde).

ORAKGIRAN

Ekinle birlikte tarlada biten sivri yapraklı, sert köklü bir çeşit ot.

ORAKENT

Ağrı şehri, Cumaçay bucağına bağlı bir bölge.

  -   -   -  

Anlamında ORAK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ORAK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TUZLAK

Otları tuzlu olan veya ot bitmeyen, çorak, verimsiz (yer), tuzla.

KALIÇ

Orak.

KAMKAZ

Kesme özelliğini yitirmiş, körleşmiş, keskin olmayan bıçak, orak vb. araç.

TEMMUZ

Yılın yedinci ayı, orak ayı.

KUŞEKMEĞİ

Turpgillerden, çorak yerlerde yetişen, beyaz veya mor çiçekli, eskiden hekimlikte kullanılmış olan otçul bir bitki, çobandağarcığı (Thlaspi).

ÇÖLLÜK

Çölü çok olan. Çorak.

KURAK

Yağışsız (hava, mevsim, yıl). Nem tutmayan, çabuk kuruyuveren, çorak (toprak).

HAMHALAT

Kaba saba, görgüsüz. Verimsiz, çorak, kuru.

ÇORAKLAŞMAK

Çorak duruma gelmek.

ÇÖKELEK

Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir peynir türü, kesik, ekşimik, torak. Tortu.

KOSA

Bir tür uzun saplı orak.

YOLMA

Yolmak işi. Sapı orakla biçilmeyecek kadar kısa kalmış ekin.

ŞİMŞİR

Şimşirgillerden, yaprakları her mevsimde yeşil kalan, taşlık, çorak bölgelerde kendiliğinden yetişen veya bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, odunu sarımsı renkli ve çok sert olan bir ağaççık (Buxus sempervirens). Bu keresteden yapılan. Bu ağaççığın sert, düzgün sarı renkte kerestesi.

KAVRAMA

Kavramak işi, anlama, anlamaklık, algılama. Küçük orak. İki dikme arasındaki sağlamlığı ve dayanıklılığı artırmak için kullanılan yatay ahşap parça. Otomobilde motor ile vites kutusunu birbirine bağlayıp ayırma, motordan gelen hareketi sarsıntısız olarak öteki aktarma ögelerine iletme.

BİÇMEK

Belli bir biçim vererek kesmek. Dikilecek kumaşı belli bir ölçüye ve modele uygun olarak makasla kesmek. Değer, paha, fiyat belirlemek. Tahmin etmek, kestirmek. Yaylım ateşiyle öldürmek. Ekin, ot vb.ni orakla, tırpanla, makine ile kesmek.

KEPİR

Çorak, çamurlu, verimsiz toprak.

ÇALILANDIRMAK

Çorak bir araziyi çalı ekimi yöntemi ile yeşertmek.

BOR

İşlenmemiş, taşlık, sert, ekilmemiş (toprak), borak. Atom numarası 5, atom ağırlığı 10,8, yoğunluğu 2,45 olan, tabiatta bor asidi veya boratlar durumunda bulunan basit element (simgesi B). Niğde iline bağlı ilçelerden biri.

ÇORAKLAŞTIRMAK

Çorak duruma getirmek.

ZORLA

Zor kullanarak, cebren, zecren, metazori. İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki.