OPORTÜNİZM Nedir?

OPORTÜNİZM kelimesi ilk harfi O ve son harfi M olan bir kelimedir. Başında o sonunda m olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi p , üçüncü harfi o , dördüncü harfi r , beşinci harfi t , altıncı harfi ü , yedinci harfi n , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi m şeklindedir. Başı o sonu m olan 10 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OPORTÜNİZM anlamı

Fırsatçılık.

OPORTÜNİZM hakkında bilgiler

OPORTÜNİZM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük