OPAL ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "opal" olan, toplam 9 adet kelime bulunmaktadır. opal ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu opal ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde opal olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

10 harfli kelimeler

OPALİNATEA

9 harfli kelimeler

OPALLEŞME, OPALİNATA, OPALİNİDA

8 harfli kelimeler

OPALESAN, OPALİNİT

7 harfli kelimeler

OPALİNA

6 harfli kelimeler

OPALİN

4 harfli kelimeler

OPAL

Bazı kelimelerin anlamları

OPAL

Silisin hidratlı ve jelatinli bütün türlerini kapsayan değerli bir mineral, panzehir taşı. İnce, düzgün dokunmuş pamuklu kumaş.

OPALİNA

Opalinatea sınıfında, Opalinida takımında bulunan kurbağaların kolonlarında endokommensal olarak yaşayan silyumlu parazitik protozoa cinsi.

OPALİNİDA

Opalinata alt şubesinde, Opalinatea sınıfında bulunan Opalina cinsini içeren silyumlu parazitik protozoa takımı.

OPALİNATA

Sarcomastigophora şubesinde bulunan, genellikle kurbağalarda daha az olarak da balık, semender ve sürüngenlerde endokommensal olarak yaşayan, makronükleus ve mikronükleus biçiminde iki farklı çekirdek tipi bulunmayan ve bu özelliğiyle Ciliophora'lardan ayrılan, seksüel olarak çoğalan, Opalinatea sınıfını içeren, parazitik, yassı, yaprak biçiminde, çok çekirdekli protozoa alt şubesi.

OPALESAN

Bazı bakteri kültürlerinde bir opali taklit eden renk ışıması.

OPALİNİT

Opalinata alt şubesine ait protozoon. Opalinata alt şubesinde bulunan herhangi bir protozoon.

OPALİN

Opali andıran camdan yapılmış vazo, kupa vb.

OPALLEŞME

Saydam bir camın, özündeki kristallerin çökmesiyle opal renge girmesi.

OPALİNATEA

Mastigophora şubesinde, Opalinata alt şubesinde bulunan parazitik silyumlu protozoa sınıfı.

  -   -   -  

Anlamında OPAL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OPAL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

LANGIRT

Dikdörtgen masa üzerindeki oyuncu maketleri bulunan sopaları yöneterek küçük topları belirli deliklere sokmak veya bu deliklere girmesini önlemek amacına dayanan oyun.

AĞDIRIKLI

Dengesiz, eğik, bir yana devrik (yük). Aksak, sarsak, topallıyarak yürüyüş. Yüklenmiş yükün bir yanının daha ağır olması.

TOPALLIK

Topal olma durumu.

KRİKET

On birer kişilik iki takım arasında, küçük ve ağır bir topu, ucu kıvrılmış sopalarla vurarak karşı kaleye sokmak amacıyla oynanan bir oyun.

GRANÜLİN

Opalin bir türü.

AKSAMAK

Hafifçe topallamak. Bir iş gereği gibi yürümemek, geri kalmak.

AKSIMAK

İtiraz, aksilik: Mustafa çok aksımak etti. Topallamak.

ABCAL

Sakatlığı olmadığı halde topal gibi yürüyen.

TOPALLAMA

Topallamak işi.

ANSAMAK

Göreceği gelmek, özlemek. Topallamak, aksamak.

AHSAMAK

Topallamak.

TOPALLAYIŞ

Topallama işi.

SOPALAMA

Sopalamak işi.

HOKEY

Bir ucu kıvrık sopalarla çayır veya buz üzerinde iki takım arasında oynanılan top oyunu.

ANSAK

Hatıra, hediye, armağan. Topal, aksak. Topal.

AKSAK

Aksayan, hafifçe topallayan. İyi gitmeyen, iyi işlemeyen. Türk müziğinde kıvrak bir usul. Eski Yunan ve Latin şiir ölçüsünde, sondan bir önceki hecesi kısa olacak yerde uzun olan dize.

ASAK

Kuytu ve varılması zor yer. Gezilmesi zor, meyilli toprak. Topal, aksak. Hayvanların ayaklarında olan bir hastalık.

SOPALANMA

Sopalanmak işi.

GOLF

Çimenlerle kaplı, açık, geniş bir alanda, ufak bir topu özel sopalarla ilerleterek belli bir deliğe sokma amaçlı oynanan oyun.

ANSIMAK

Topallamak, aksamak.