Sonu OP ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "op" olan, toplam 185 adet kelime bulunmaktadır. Sonu op ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında op olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde op olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

SÜPERİKONOSKOP, ÜLTRAMİKROSKOP

13 harfli kelimeler

BİYOMİKROSKOP, FOTOFLOROSKOP

12 harfli kelimeler

PARAZİTOTROP

11 harfli kelimeler

ELEKTROSKOP, GALVANOSKOP, HİPERMETROP, KALEYDOSKOP, KARDİYOSKOP, OFTALMOSKOP, RADYOİZOTOP, SPEKTROSKOP, EPİDİYASKOP, FARENGOSKOP, FONENDESKOP, KATOPRASKOP, KORTİKOTROP, LARENGOSKOP, OFTALMASKOP

10 harfli kelimeler

EBÜLYOSKOP, GASTROSKOP, POLARİSKOP, SİNEMASKOP, STEREOSKOP, ANJİYOSKOP, BRONKOSKOP, GONİYOSKOP, LAPAROSKOP, NEGATOSKOP, SOMATOTROP, STROBOSKOP, VAJİNOSKOP, ZIPPALAZOP

9 harfli kelimeler

CUMBURLOP, FİLANTROP, HİGROSKOP, MİKROSKOP, MİZANTROP, OZONOSKOP, STETOSKOP, FERROSKOP, FUNDOSKOP, GALDIRGOP, GALDIRHOP, GALLANKOP, GALLENGOP, GARLANGOP, GELDİKKOP, HOLDURHOP, İKAROSKOP, İKONOSKOP, KALLEMKOP, KALLENKOP, KRİYOSKOP, LEUKOSKOP, NEFROSKOP, OOGENOTOP, SALDIRSOP, SİSTOSKOP, ŞALLAMŞOP, ZILDIRZOP, ZOMBURZOP

8 harfli kelimeler

ALTINTOP, BAROSKOP, ENDOSKOP, FOTOSKOP, GARDIROP, HAZIRLOP, PERİSKOP, TELESKOP, AMFİTROP, ÇİLLİÇOP, EMERTROP, EMMETROP, FİLİSTOP, GINCIROP, GÜMÜŞTOP, MONOSKOP, MONOTROP, STENOTOP, TIRNAKOP, YÜZERTOP

7 harfli kelimeler

ANTİLOP, BİYOTOP, ÇİNAKOP, ESKALOP, MİNAKOP, OTOSTOP, ŞOROLOP, ANATROP, ÇİNEKOP, ENDELOP, EPİSKOP, FENOKOP, GANAKOP, GENEKOP, HOPAHOP, İNCİROP, KARATOP, MİNEKOP, OTOSKOP, PARATOP, UÇANTOP

6 harfli kelimeler

CİLLOP, DERTOP, İZOTOP, MİKROP, TORTOP, ZİRZOP, TÜYTOP, ALAHOP, ARAGOP, ARAKOP, ÇALKOP, ÇALTOP, EKOTOP, EPİTOP, GÜLTOP, HARLOP, HAYHOP, HELHOP, HOPHOP, HOPLOP, HORHOP, İBOBOP, KARTOP, LOPLOP, MARKOP, NURTOP, ÖRİTOP, PİŞBOP, SENKOP, SERTOP, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

GALOP, İSTOP, MİYOP, SİNOP, ABZOP, ALTOP, AYTOP, DOLOP, ENNOP, ERTOP, GOÇOP, GOĞOP, GOLOP, HİPOP, HOPOP, ISTOP, İLLOP, İNCOP, KİTOP, KOÇOP, KONOP, PİLOP, SİBOP, ŞİLOP

4 harfli kelimeler

AGOP, SNOP, STOP, LOOP, SKOP, TROP

3 harfli kelimeler

BOP, COP, HOP, LOP, POP, TOP, ÇOP, GOP, KOP, NOP, ROP, SOP, ZOP

2 harfli kelimeler

OP

Bazı kelimelerin anlamları

OP

Şaşma ünlemi. Hop (atlamak, geçmek için).

GALVANOSKOP

Manyetik bir ibre yardımıyla elektrik akımının varlığını veya yönünü gösteren cihaz.

SPEKTROSKOP

Tayfölçer.

OFTALMOSKOP

Gözün içini muayene etmek için kullanılan gereç.

EPİDİYASKOP

Hem saydam resim göstericisi hem de episkop olarak çalışabilen aygıt.

RADYOİZOTOP

Doğal bir elementin radyoaktif izotopu.

FARENGOSKOP

Yutak muayenesine mahsus endoskop cihazı.

HİPERMETROP

Cisimlerin görüntüleri ağ tabakanın gerisinde kaldığı için yakını iyi göremeyen (göz). Gözleri böyle olan (kimse).

BİYOMİKROSKOP

Kendine özgü bir ışık ile kullanılan çift göz mercekli mikroskop.

ELEKTROSKOP

Bir cismin elektriklenmesini ve bu elektriklenmenin derecesini gösteren araç.

PARAZİTOTROP

Parazitotropik.

KALEYDOSKOP

Bir ucu buzlu camla kapatılan, metal veya mukavvadan bir boru içine yerleştirilmiş aynaların aracılığıyla, boru içine konulmuş renkli küçük cisimlerin ve görüntülerin oluşturduğu çeşitli biçimleri gösteren araç, çiçek dürbünü.

KARDİYOSKOP

Kalp hareketlerinin incelenmesine yarayan cihaz.

SÜPERİKONOSKOP

Süperikonoskop ışıtaçlı alıcı. İkonoskop ışıtacın geliştirilmiş biçimi.

ÜLTRAMİKROSKOP

Işık mikroskobu ile görülemeyen çok küçük parçacıkların görülmesini sağlayan optik alet. Bayağı mikroskopda görülemeyen çok küçük parçacıkların görülmesine yardım eden bir optik alet.

FOTOFLOROSKOP

ZnS gibi floresans yapan bir madde ile kaplı bir ekran vasıtasıyla X-ışınlarının görülebilir hale getirilmesi.

  -   -   -  

Anlamında OP bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OP geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AGORA

Yunan klasik devrinde, sitenin yönetim, politika ve ticaret işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan, halk meydanı.

AGOP

"Aptal aptal bakmak" anlamındaki Agop'un kazı gibi bakmak deyiminde geçen bir söz.

AĞBENEKLİLİK

Arpada görülen mantar hastalığı (Pyrenophora).

AĞABABA

Dede, ata. Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse). Sanı "ağa" olan babaya çocuğunun sesleniş sözü.

AFOROZ

Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası. Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama.

AÇIKLIK

Açık olma durumu, aleniyet. Uzaklık, mesafe. Bitki örtüsü olmayan, çıplak yer. Gerçeği olduğu gibi yansıtma durumu. Boş ve geniş yer, meydanlık. Bir söz veya yazıda maksadın açık olması özelliği, duruluk, vuzuh. Dürbün, fotoğraf makinesi vb. optik araçlarda ağız çapı, ışığın girebildiği delik.

AĞILLANMAK

Toplanıp bir arada durmak. Çevresinde ağıl denen hale oluşmak, halelenmek.

AĞIRKANLI

Ağırcanlı. Hippokrates'in ortaya attığı ağırcanlılık, soğukluk, kolayca duygulanmayış gibi nitelikleri kendinde toplayan kişilik tipi.

AÇMAK

Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek. Yakışmak, güzel göstermek. Engeli kaldırmak. Savaşla almak, fethetmek. Bir kuruluşu, bir iş yerini işler duruma getirmek. Sarılmış, katlanmış, örtülmüş veya iliklenmiş olan şeyleri bu durumdan kurtarmak. Birbirinden uzaklaştırmak. Satranç, poker vb. oyunları başlatmak. Ayırmak, tahsis etmek. Yarmak. Bir şeyi, bir yeri oyarak veya kazarak çukur, delik oluşturmak. Düğümü veya dolaşmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Yapmak, düzenlemek. Avunmak veya danışmak üzere söylemek, içini dökmek. Alışverişi başlatmak. Görünür duruma getirmek. Geçit sağlamak. Bir toplantıyı, etkinliği başlatmak. Bulutların dağılmasıyla gökyüzü aydınlanmak. Ferahlık vermek. Bir konu ile ilgili konuşmak. Tıkalı bir şeyi bu durumdan kurtarmak. Sıkılganlığını, utangaçlığını gidermek. Rengin koyuluğunu azaltmak. Beğenmek. Bir aygıtı, bir düzeneği çalıştırmak. Alanını genişletmek.

ABAJUR

Işığı bir yere toplamak, doğrudan doğruya gözlere vurmasını önlemek için kullanılan, kâğıt, kumaş, maden veya renkli camdan yapılmış lamba siperi. Genellikle üzeri siperli masa lambası veya ayaklı lamba.

ADA

Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire. Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm. Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu. Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

AHLAK

Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, sağtöre. Huylar.

AĞNAMCI

Sayım vergisi toplayan kimse.

AGRAF

Kopça.

AĞIRBAŞLI

Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddi, hoppa karşıtı. Gösterişli. Değeri çok olan, ağır.

AĞIZOTU

Topları ateşlemek için falyaya konulan ve barutun patlamasına sebep olan madde.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

AĞA

Geniş toprakları olan, sözü geçen, varlıklı kimse. Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen unvan. Osmanlı Devleti'nde bazı kuruluşların başında bulunanlara verilen resmî san. Ağabey. Cömert, eli açık. Okuryazar olmayan yaşlı kimselerin adlarıyla birlikte kullanılan san. Koca.

AHALİ

Aralarında aynı yerde bulunmaktan başka hiçbir ortak özellik bulunmayan kişilerden oluşan topluluk, halk. Bir yerde toplanan kalabalık.

ABRAŞ

Alaca benekli. Klorofil azlığından dolayı açık renkte lekeleri olan (bitki yaprağı). Cildin rengini bozup beyaz benekler ve lekeler yapan hastalık. Ters, kaba, görgüsüz (kimse). Deseni ve atkısı bozuk halı. Atın tüysüz yerlerinde görülen uyuza benzer bir hastalık. Çarpık, eğri, düzgün olmayan. Çilli, çopur yüzlü, gözleri açık renk olan (kimse).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük