ONKOMİRASİDYUM Nedir?

ONKOMİRASİDYUM kelimesi ilk harfi O ve son harfi M olan bir kelimedir. Başında o sonunda m olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi n , üçüncü harfi k , dördüncü harfi o , beşinci harfi m , altıncı harfi i , yedinci harfi r , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi i , onbirinci harfi d , onikinci harfi y , onüçüncü harfi u , ondördüncü harfi m şeklindedir. Başı o sonu m olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ONKOMİRASİDYUM anlamı

Monogenetik trematodların silyumlu larvası.

ONKOMİRASİDYUM hakkında bilgiler

ONKOMİRASİDYUM ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.