Sonu ON ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "on" olan, toplam 1601 adet kelime bulunmaktadır. Sonu on ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında on olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde on olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

FOTOFOSFORİLASYON, FOTOSENSİTİZASYON, HİPERPİGMENTASYON, POTANSİYALİZASYON, SELFDETERMİNASYON, SÜPERFOLİKÜLASYON, VAZOKONSTRİKSİYON

16 harfli kelimeler

TELEKOMÜNİKASYON, BRONKODİLATASYON, DEKARBOKSİLASYON, DEMİNERALİZASYON, ELEKTROEPİLASYON, FOTOREAKTİVASYON, HİPEREKSTENSİYON, HİPERHİDRATASYON, HİPERVENTİLASYON, HİPOMİYELİNASYON, HİPOPİGMENTASYON, KRİYOKOAGÜLASYON, MARSUPİALİZASYON, METANDROSTENOLON, METİLPREDNİZOLON, METİLTESTOSTERON, OKSİPİTALİZASYON, OTOENTOKSİKASYON, POSTİMPLANTASYON, PREDETERMİNASYON, RADAPPERTİZASYON, RADYOPROTEKSİYON, SÜPERFEKONDASYON, TRANSKAPSİDASYON

15 harfli kelimeler

ELEKTRİFİKASYON, İNTERKONEKSİYON, RASYONALİZASYON, REKONSTRÜKSİYON, STANDARDİZASYON, TRANSLİTERASYON, TRANSPLANTASYON, ANKİLOBİLEFARON, ANTİKOAGÜLASYON, ANTİTERMİNASYON, ATLANTALİZASYON, BİYOAKÜMÜLASYON, DEFOSFORİLASYON, DEHİDROJENASYON, DEKALSİFİKASYON, DEKONTAMİNASYON, DESENSİTİZASYON, DEZARTİKÜLASYON, DİFERENSİYASYON, DİHİDROMORFENON, DİSARTİKÜLASYON, DİSMİYELİNASYON, EKSARTİKÜLASYON, EKSFLAGELLASYON, ELEKTROPORASYON, ENCEPHALİTOZOON, FOTOFABRİKASYON, GLUKURONİDASYON, HEMAGLÜTİNASYON, HİPERSALİVASYON, Devamını Oku »»

14 harfli kelimeler

DEPOLİTİZASYON, KAPİTALİZASYON, PREFABRİKASYON, REHABİLİTASYON, REORGANİZASYON, SENKRONİZASYON, TRANSFORMASYON, TRANSKRİPSİYON, AKLİMATİZASYON, ANDROSTENEDİON, ANESTETİZASYON, BİYOAKTİVASYON, DEHALOJENASYON, DEKOMPENZASYON, DEMORALİZASYON, DEPİGMENTASYON, DEPOLARİZASYON, DEVİTALİZASYON, DEVOKALİZASYON, DEZENFESTASYON, DEZENFORMASYON, DİSİNTEGRASYON, DİSNEYFİKASYON, EKSPEKTORASYON, EKSTRAPOLASYON, EKSTRAVAZASYON, ENTEROCYTOZOON, FOTOREDÜKSİYON, FRÜKTİFİKASYON, HEMADZORPSİYON, Devamını Oku »»

13 harfli kelimeler

DEMONSTRASYON, DETERMİNASYON, DEZENFEKSİYON, DOKÜMANTASYON, HİPERTANSİYON, KONFEDERASYON, KONFİGÜRASYON, KONSANTRASYON, KONSOLİDASYON, KONSTRÜKSİYON, MODERNİZASYON, PASTÖRİZASYON, PETRİFİKASYON, REENKARNASYON, REPRODÜKSİYON, SEDİMANTASYON, SERTİFİKASYON, SİNYALİZASYON, SOSYALİZASYON, STABİLİZASYON, STERİLİZASYON, VİNTERİZASYON, KIZILKANTARON, AMONİFİKASYON, AMPLİFİCATİON, AMPLİFİKASYON, ANTEFLEKSİYON, BAKTOFÜGASYON, DEFİBRİNASYON, DEGRANÜLASYON, Devamını Oku »»

12 harfli kelimeler

AGLÜTİNASYON, AKREDİTASYON, ARTİKÜLASYON, DİSİMİLASYON, FERMANTASYON, HALÜSİNASYON, HİPOTANSİYON, İLLÜSTRASYON, KANALİZASYON, KAPİTÜLASYON, KODİFİKASYON, KOMPLİKASYON, KOMÜNİKASYON, KONSÜLTASYON, KOORDİNASYON, LOKALİZASYON, MANİPÜLASYON, MASTÜRBASYON, MAVİKANTARON, MEKANİZASYON, MODİFİKASYON, OBSTRÜKSİYON, ORGANİZASYON, POLARİZASYON, PREZANTASYON, RADYOTELEFON, ABSTRAKSİYON, AEROPLANKTON, AGLUTİNASYON, AKSELERASYON, Devamını Oku »»

11 harfli kelimeler

ALİTERASYON, ANGLOSAKSON, ARABİZASYON, ASİMİLASYON, DEFORMASYON, DEKLARASYON, DEVALÜASYON, DİFRAKSİYON, EKSPOZİSYON, ELİMİNASYON, ENFORMASYON, ENTEGRASYON, ERADİKASYON, FABRİKASYON, HİDROKARBON, İNTEGRASYON, KALİBRASYON, KOMBİNASYON, KOMPİLASYON, KOMPOZİSYON, KONFEKSİYON, KONSOMASYON, KONVANSİYON, KONVEKSİYON, KORPORASYON, ORYANTASYON, OTOJESTİYON, PARSELASYON, PREDİKSİYON, PRODÜKSİYON, Devamını Oku »»

10 harfli kelimeler

ADAPTASYON, AMPÜTASYON, ANTİSİKLON, APLİKASYON, AŞIRMASYON, ATRAKSİYON, DEDÜKSİYON, DEKORASYON, DELEGASYON, DERİVASYON, DEROGASYON, DİREKSİYON, ELEKTROFON, ENDÜKSİYON, ENFEKSİYON, ENGİZİSYON, ENJEKSİYON, FEDERASYON, JENERASYON, KOLEKSİYON, KOMBİNEZON, KORELASYON, LİKİDASYON, MEDİTASYON, MİLİMİKRON, MODÜLASYON, MOTİVASYON, PLANTASYON, POPÜLASYON, REDAKSİYON, Devamını Oku »»

9 harfli kelimeler

ABERASYON, AJİTASYON, AKORDİYON, ALAGARSON, ANİMASYON, BADMİNTON, BAŞGARSON, BOMBARDON, ÇARLİSTON, DEFLASYON, DEPRESYON, DİYAPAZON, ENFLASYON, EPİLASYON, ERUPSİYON, EŞANTİYON, EVOLÜSYON, FONKSİYON, FORMASYON, FRAKSİYON, FRİKSİYON, GANGLİYON, İMİTASYON, İZOLASYON, KATRİLYON, KENTİLYON, KİKLOTRON, KOALİSYON, KONDİSYON, OPERASYON, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

AKORDEON, ASENKRON, ATMASYON, BETATRON, DEKATLON, DİFÜZYON, DİKSİYON, DİKTAFON, DOMİNYON, ELEKTRON, ENTERFON, FARMASON, GARNİZON, GRAMOFON, İLLÜZYON, İSTASYON, KANTARON, KOHEZYON, KOMİSYON, KORİNDON, KORNİŞON, KOROZYON, KORTİZON, KREASYON, KSİLOFON, MADALYON, MANSİYON, MATAFYON, MERZİFON, MİKROFON, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

ADİSYON, AKSİYON, ALÜVYON, AMNİYON, ANTİMON, ARKEGON, AYANDON, BARİTON, BİBERON, ÇAÇARON, DİYAFON, EDİSYON, EMİSYON, EPSİLON, EROZYON, FLEGMON, GROSTON, HELEZON, HELİKON, İSPİYON, KAPÜŞON, KİLOTON, KLAKSON, KRAMPON, KRİPTON, MAKEDON, MARATON, MEGAFON, MEGATON, MONOTON, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

AMAZON, ANASON, ANEMON, ASETON, BALKON, BASTON, BİLYON, BONBON, DRAGON, ETALON, FAKFON, FAYTON, FURGON, FÜZYON, GARSON, HORMON, JAMBON, JARGON, KALYON, KAMYON, KANTON, KANYON, KARBON, KARTON, KATYON, KİKLON, KİMYON, KONSON, KORDON, KREPON, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

AFYON, AKSON, ALYON, ANYON, ARGON, BALON, BARON, BETON, BİDON, BİZON, BUŞON, BUTON, DİDON, FASON, GALON, GİDON, HORON, JAPON, JETON, JÜPON, KANON, KETON, KOLON, KOTON, KUPON, KURON, LAPON, LİMON, MARON, MASON, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

İKON, İYON, KLON, KRON, NEON, OZON, AGON, BOON, GOON, İLON, İMON, KAON, MÜON, ÖTON, PİON, SPON

3 harfli kelimeler

DON, FON, SON, TON, BON, CON, ÇON, GON, HON, KON, MON, PON, YON, ZON

2 harfli kelimeler

ON

Bazı kelimelerin anlamları

ON

Dokuzdan sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 10 ve X rakamlarının adı. Dokuzdan bir artık.

HİPERPİGMENTASYON

Aşırı pigmentasyon.

FOTOSENSİTİZASYON

Işığa duyarlılık, derinin ışığa karşı hassasiyet gösterme hâli. Canlı, kimyasal madde ve benzeri şeyleri ışığa karşı duyarlı kılma.

ELEKTROEPİLASYON

Tirişiazis, diştiazis ve ektopik silya gibi göz kapağında görülen fazla ve zararlı kirpiklerin kıl folükülleri içine girilip elektirik akımıyla yakılarak uzaklaştırılması.

POTANSİYALİZASYON

İki ilacın bir arada verildiğinde oluşturdukları toplam etki miktarının, onların bireysel etkilerinin toplamından daha fazla olması, supra aditif etkileşme.

TELEKOMÜNİKASYON

Haber, yazı, resim, sembol veya her çeşit bilginin tel, radyo, optik vb. elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, bunların yayımı veya alınması, uz iletişim.

SÜPERFOLİKÜLASYON

Dışarıdan gonagotropik hormon uygulamasıyla çok sayıda folikülün gelişmesinin uyarılması.

FOTOFOSFORİLASYON

Fotosentez sırasında ışık enerjisi kullanılarak ATP teşekkülü. Fotosentez sırasında ışık enerjisi kullanılarak ATP'nin oluşumu, fotosentetik fosforilasyon. Fotosentez esnasında kloroplastlarda ışık enerjisi kullanılarak ADP'nin ATP'ye dönüştürülmesi.

SELFDETERMİNASYON

Öz belirtim.

HİPERHİDRATASYON

Hiperhidrasyon.

FOTOREAKTİVASYON

Bakterilerin, mor ötesi ışınlanmasından hemen sonra görülebilen ışınlara tutularak oluşan timin dimerlerinin (T-T) gün ışığında etkinleşen özel enzimlerle (fotoreaktif enzimler) hidrolize edilerek aralarındaki bağlantının koparılmasıyla meydana gelen öldürücü etkinin giderilmesi işlemi.

DEMİNERALİZASYON

Bir sıvıdan çözünmüş mineral veya mineral tuzlarının ayrışması. Aşırı derecede mineral kaybı. Mineralsizleştirme.

BRONKODİLATASYON

Bronş genişlemesi.

VAZOKONSTRİKSİYON

Kan damarı iç çapının daralması.

DEKARBOKSİLASYON

Bir amino asitten karbondioksidin uzaklaştırılması. Bir molekülden karboksil grubunun ayrılması. Yapısında karboksil grubu bulunan bileşiklerin bu grubu kaybetmesi olayı.

HİPEREKSTENSİYON

Aşırı derecede gerilme.

  -   -   -  

Anlamında ON bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde ON geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇILMAK

Açma işine konu olmak. Kendine gelmek, biraz iyileşmek, ferahlamak. Kıyıdan uzaklaşmak. Yeni bir bakış açısı getirmek. Renk koyuluğunu yitirmek. Kapı, yol vb. geçit vermek. Gereken güce ulaşmak. Kuruluşlar ilk kez veya yeniden işe başlamak. Sıkılması, çekinmesi, tutukluğu kalmamak. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapmak. Ayrıntıya girmek. Sırrını, üzüntüsünü, sorunlarını birine söylemek. Genişlemek, bollaşmak. İşini gereğinden veya yapabileceğinden geniş tutmak. Delinmek, yırtılmak. Sis, karanlık, duman vb. dağılmak, yoğunluğunu yitirmek.

ACILAŞMAK

Tadı bozulmak, acı olmak. Konuşma sert bir durum almak, kırıcılaşmak. Dokunaklı duruma gelmek. Yemlerde genellikle yağ asitlerinin oksidasyonu ve hidroliz sonucu uygun olmayan koku ve tat meydana gelmek.

ABARTILMAK

Abartma işine konu olmak.

AÇILIM

Açılma işi. Herhangi bir konuyla veya sorunla ilgili olarak düşünce ve uygulamalarda yeni koşulların gerektirdiği değişiklikleri veya yenilikleri yapma. Yeni bir bakış açısı getirme. Sağ açıklık. Bir kısaltma veya formülün açık biçimi.

AÇIKLAMAK

Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah etmek. Açıkça söylemek, ifşa etmek. Belirtmek, göstermek, açığa vurmak, izhar etmek. Bir sorunla ilgili aydınlatıcı bilgi vermek, tavzih etmek. Bir sözün, bir yazının ne anlatmak istediğini belirtmek, yorumlamak.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

AÇELYA

Kokusuz, güzel renkli çiçekler açan bir bitki (Rhododendron).

ACEMBORUSU

Canlı kırmızı renkli çiçek açan, uzun boylu bir tür süs bitkisi (Bignonia radicams).

ABANA

Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

AÇIMLAMAK

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih etmek.

ACINILMAK

Acınma işine konu olmak.

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

ACINMAK

Acıma işine konu olmak. Başkasının hesabına üzülmek, yazıklanmak, yerinmek.

ABONELİK

Abone olma durumu. Belirli sayıda abonesi olan.

ACIKILMAK

Acıkma işine konu olmak.

ACYO

Herhangi bir paranın gerçek değeriyle sürüm değeri arasında veya bir ticaret senedinin üzerinde yazılı miktar ile indirimden sonraki tutarı arasında doğan fark. Bankaların senetli kredi işlemlerinde yaptıkları tahsilat. Bir ticaret senedinin yenilenmesinde alınan komisyon.

ACIMIK

Mavikantaron.

AÇIKLANAN

Açıklamalar sonunda ortaya çıkması beklenen kavram, açıklayan.

ACENTE

Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş. Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse. Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse. Banka şubesi. Vapur ortaklığı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük