OMFALOARTERİTİS Nedir?

OMFALOARTERİTİS kelimesi ilk harfi O ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında o sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi m , üçüncü harfi f , dördüncü harfi a , beşinci harfi l , altıncı harfi o , yedinci harfi a , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi e , onbirinci harfi r , onikinci harfi i , onüçüncü harfi t , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi s şeklindedir. Başı o sonu s olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OMFALOARTERİTİS anlamı

Göbek atardamarlarının yangısı.

OMFALOARTERİTİS hakkında bilgiler

OMFALOARTERİTİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.