OLUMSUZLAŞTIRMAK Nedir?

OLUMSUZLAŞTIRMAK kelimesi ilk harfi O ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında o sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi l , üçüncü harfi u , dördüncü harfi m , beşinci harfi s , altıncı harfi u , yedinci harfi z , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi ş , onbirinci harfi t , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı o sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OLUMSUZLAŞTIRMAK anlamı

Olumsuzlaşma işini yaptırmak.

OLUMSUZLAŞTIRMAK hakkında bilgiler

OLUMSUZLAŞTIRMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.