OLUMSUZLAŞTIRMA Nedir?

OLUMSUZLAŞTIRMA kelimesi ilk harfi O ve son harfi A olan bir kelimedir. Başında o sonunda a olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi l , üçüncü harfi u , dördüncü harfi m , beşinci harfi s , altıncı harfi u , yedinci harfi z , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi ş , onbirinci harfi t , onikinci harfi ı , onüçüncü harfi r , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi a şeklindedir. Başı o sonu a olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OLUMSUZLAŞTIRMA anlamı

Olumsuzlaştırmak işi.

OLUMSUZLAŞTIRMA hakkında bilgiler

OLUMSUZLAŞTIRMA ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.