OLİGONÜKLEOTİT Nedir?

OLİGONÜKLEOTİT kelimesi ilk harfi O ve son harfi T olan bir kelimedir. Başında o sonunda t olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi l , üçüncü harfi i , dördüncü harfi g , beşinci harfi o , altıncı harfi n , yedinci harfi ü , sekizinci harfi k , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi e , onbirinci harfi o , onikinci harfi t , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi t şeklindedir. Başı o sonu t olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OLİGONÜKLEOTİT anlamı

Kısa bir polinükleotit zinciri oluşturmak için bir araya gelmiş birkaç nükleotitten oluşan DNA polimeri.

OLİGONÜKLEOTİT hakkında bilgiler

OLİGONÜKLEOTİT ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.