OLİGOELEMENTLER Nedir?

OLİGOELEMENTLER kelimesi ilk harfi O ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında o sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi l , üçüncü harfi i , dördüncü harfi g , beşinci harfi o , altıncı harfi e , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi e , onbirinci harfi n , onikinci harfi t , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi r şeklindedir. Başı o sonu r olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OLİGOELEMENTLER anlamı

Canlılardaki biyokimyasal olaylarda katalizör rolü oynayan elementler.

OLİGOELEMENTLER hakkında bilgiler

OLİGOELEMENTLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.