OLGUNLAŞTIRABİLME Nedir?

OLGUNLAŞTIRABİLME kelimesi ilk harfi O ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında o sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi l , üçüncü harfi g , dördüncü harfi u , beşinci harfi n , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi ı , onbirinci harfi r , onikinci harfi a , onüçüncü harfi b , ondördüncü harfi i , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi m , onyedinci harfi e şeklindedir. Başı o sonu e olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OLGUNLAŞTIRABİLME anlamı

Olgunlaştırabilmek işi.

OLGUNLAŞTIRABİLME hakkında bilgiler

OLGUNLAŞTIRABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.