OLGUNLAŞABİLMEK Nedir?

OLGUNLAŞABİLMEK kelimesi ilk harfi O ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında o sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi l , üçüncü harfi g , dördüncü harfi u , beşinci harfi n , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı o sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OLGUNLAŞABİLMEK anlamı

Olgunlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

OLGUNLAŞABİLMEK hakkında bilgiler

OLGUNLAŞABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.