OLANCAMAL Nedir?

OLANCAMAL kelimesi ilk harfi O ve son harfi L olan bir kelimedir. Başında o sonunda l olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi l , üçüncü harfi a , dördüncü harfi n , beşinci harfi c , altıncı harfi a , yedinci harfi m , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi l şeklindedir. Başı o sonu l olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OLANCAMAL anlamı

Durağan mal, kalıt, bırakıt gibi para ile ölçülebilen hak ve borçların tümü.

OLANCAMAL hakkında bilgiler

OLANCAMAL ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük