OLANAKSIZLAŞTIRMA Nedir?

OLANAKSIZLAŞTIRMA kelimesi ilk harfi O ve son harfi A olan bir kelimedir. Başında o sonunda a olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi l , üçüncü harfi a , dördüncü harfi n , beşinci harfi a , altıncı harfi k , yedinci harfi s , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi t , ondördüncü harfi ı , onbeşinci harfi r , onaltıncı harfi m , onyedinci harfi a şeklindedir. Başı o sonu a olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OLANAKSIZLAŞTIRMA anlamı

Olanaksızlaştırmak işi, imkânsızlaştırma.

OLANAKSIZLAŞTIRMA hakkında bilgiler

OLANAKSIZLAŞTIRMA ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.