OLANAKSIZLAŞMAK Nedir?

OLANAKSIZLAŞMAK kelimesi ilk harfi O ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında o sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi l , üçüncü harfi a , dördüncü harfi n , beşinci harfi a , altıncı harfi k , yedinci harfi s , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı o sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OLANAKSIZLAŞMAK anlamı

Olanaksız duruma gelmek, imkânsızlaşmak.

OLANAKSIZLAŞMAK hakkında bilgiler

OLANAKSIZLAŞMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.