OLANAKSIZLAŞMA Nedir?

OLANAKSIZLAŞMA kelimesi ilk harfi O ve son harfi A olan bir kelimedir. Başında o sonunda a olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi l , üçüncü harfi a , dördüncü harfi n , beşinci harfi a , altıncı harfi k , yedinci harfi s , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi l , onbirinci harfi a , onikinci harfi ş , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a şeklindedir. Başı o sonu a olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OLANAKSIZLAŞMA anlamı

Olanaksızlaşmak işi, imkânsızlaşma.

OLANAKSIZLAŞMA hakkında bilgiler

OLANAKSIZLAŞMA ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.