OLAĞANLAŞTIRMAK Nedir?

OLAĞANLAŞTIRMAK kelimesi ilk harfi O ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında o sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi l , üçüncü harfi a , dördüncü harfi ğ , beşinci harfi a , altıncı harfi n , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi ı , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı o sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OLAĞANLAŞTIRMAK anlamı

Olağan duruma getirmek.

OLAĞANLAŞTIRMAK hakkında bilgiler

OLAĞANLAŞTIRMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.