OLAĞANBASIKLIK Nedir?

OLAĞANBASIKLIK kelimesi ilk harfi O ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında o sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi l , üçüncü harfi a , dördüncü harfi ğ , beşinci harfi a , altıncı harfi n , yedinci harfi b , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi s , onuncu harfi ı , onbirinci harfi k , onikinci harfi l , onüçüncü harfi ı , ondördüncü harfi k şeklindedir. Başı o sonu k olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OLAĞANBASIKLIK anlamı

beklem oranının, olağan dağılım için elde edilen değere eşit olduğu durum. Beklem oranı bu değerden küçük ise, dağılımın çokbasıklığından, büyük ise azbasıklığından söz edilir.

OLAĞANBASIKLIK hakkında bilgiler

OLAĞANBASIKLIK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.