OL ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ol" olan, toplam 323 adet kelime bulunmaktadır. ol ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ol ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ol olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

17 harfli kelimeler

OLANAKSIZLAŞTIRMA, OLGUNLAŞTIRABİLME

16 harfli kelimeler

OLUMSUZLAŞTIRMAK, OLUŞTURULABİLMEK

15 harfli kelimeler

OLAĞANLAŞTIRMAK, OLANAKSIZLAŞMAK, OLGUNLAŞABİLMEK, OLİGOELEMENTLER, OLUMSUZLAŞTIRMA, OLUŞTURULABİLME

14 harfli kelimeler

OLAĞANLAŞTIRMA, OLANAKSIZLAŞMA, OLGUNLAŞTIRMAK, OLAĞANBASIKLIK, OLGUNLAŞABİLME, OLİGODENDROSİT, OLİGODENTROSİT, OLİGONÜKLEOTİT, OLİGOZOOSPERMİ, OLUŞTURABİLMEK, OLUŞTURUVERMEK

13 harfli kelimeler

OLAĞANÜSTÜLÜK, OLAYLAŞTIRMAK, OLGUNLAŞTIRMA, OLABİLDİĞİNCE, OLAĞANDIŞILIK, OLİGOSAKKARİT, OLUŞTURABİLME, OLUŞTURUVERME

12 harfli kelimeler

OLAĞANLAŞMAK, OLANAKSIZLIK, OLAYLAŞTIRMA, OLUŞTURULMAK, OLEANDOMİSİN, OLİGODİNAMİK, OLİGOFRUKTOZ, OLİGOKROMEMİ, OLİGOLESİTAL, OLMAYINSIRAK

11 harfli kelimeler

OLABİLİRLİK, OLAĞANLAŞMA, OLGUNLAŞMAK, OLUŞTURULMA, OLUŞUMCULUK, OLANAKÇILIK, OLÇUMLANMAK, OLGUNNAŞMAK, OLİGOCHAETA, OLİGOKETLER, OLİGOPEPTİT, OLİGOSİTEMİ, OLİGOSPERMİ, OLMAYASIMAK, OLMAZLANMAK, OLUKLUKISAÇ, OLUMSUZLAMA, OLUNABİLMEK, OLUNUGELMEK, OLUŞABİLMEK, OLUŞTURTMAK, OLUŞUVERMEK

10 harfli kelimeler

OLAĞANÜSTÜ, OLASICILIK, OLGUNLAŞMA, OLGUSALLIK, OLUKLAŞMAK, OLUMSALLIK, OLUMSUZLUK, OLUŞTURMAK, OLEOREÇİNE, OLFAKSİYON, OLGALANMAK, OLİGODONTİ, OLİGOHALİN, OLİGOKARDİ, OLİGOMİSİN, OLİGOSALİN, OLİGOTİPİK, OLMAMIŞLIK, OLTARLAMAK, OLUKKOYAĞI, OLUKLUÇİVİ, OLUNABİLME, OLUŞABİLME, OLUŞTURTMA, OLUŞUVERME

9 harfli kelimeler

OLAGELMEK, OLAĞANLIK, OLAMAZLIK, OLANAKSIZ, OLAYCILIK, OLDUBİTTİ, OLEOMETRE, OLGUCULUK, OLİGOKLAZ, OLİMPİYAT, OLTACILIK, OLUKLAŞMA, OLUMLULUK, OLUPBİTTİ, OLUŞTURMA, OLABİLMEK, OLADÜŞMEK, OLANCAMAL, OLAYAZMAK, OLCALAMAK, OLCAYTÜRK, OLDIĞIYLE, OLDUĞUNCA, OLDURTMAK, OLEKRANON, OLEOPLAST, OLEOREZİN, OLGALAMAK, OLİGOHEMİ, OLİGOPSON, Devamını Oku »»

8 harfli kelimeler

OLABİLİR, OLAGELME, OLANAKLI, OLASILIK, OLDURGAN, OLDURMAK, OLGUNLUK, OLİGARŞİ, OLİGOSEN, OLMAZLIK, OLMUŞLUK, OLUMLAMA, OLUŞUMCU, OLABİLME, OLACACIK, OLARINLA, OLAYAZMA, OLAYLAMA, OLCARMAK, OLCAYHAN, OLÇARMAK, OLÇUMLUK, OLDURTMA, OLFAKTÖR, OLFAKTUS, OLGUNLAR, OLGUNSOY, OLĞUNLAR, OLIMAMAK, OLİGOFAG, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

OLASILI, OLASIYA, OLAYSIZ, OLDUKÇA, OLDURMA, OLGUNCA, OLGUSAL, OLİJİST, OLİMPİK, OLMADIK, OLMAMIŞ, OLMAZLI, OLUKÇUK, OLUMSAL, OLUMSUZ, OLUNMAK, OLURLUK, OLUŞMAK, OLACACI, OLANCIK, OLASICI, OLASINI, OLAŞMAK, OLAYCIK, OLCABAY, OLCACIK, OLCAYTO, OLDAŞLI, OLDUMAK, OLDURUK, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

OLACAK, OLAĞAN, OLAMAZ, OLANAK, OLANCA, OLAYLI, OLEFİN, OLGUCU, OLİVİN, OLTACI, OLUKLU, OLUMLU, OLUNMA, OLUŞMA, OLUŞUK, OLUŞUM, OLALIK, OLAMAK, OLAMAN, OLANGI, OLARAK, OLASIL, OLAŞMA, OLAYAK, OLAYCI, OLAYDI, OLAYIZ, OLDACI, OLKAMA, OLMAYA, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

OLASI, OLÇUM, OLEİK, OLEİN, OLGUN, OLMAK, OLMAZ, OLMUŞ, OLAĞI, OLCAN, OLCAY, OLCIK, OLÇUN, OLDAÇ, OLDAĞ, OLEAT, OLGAÇ, OLGAN, OLĞAÇ, OLHOY, OLİGO, OLKUN, OLLUK, OLPAK, OLSAN, OLTAK, OLTAN, OLUCU, OLURU

4 harfli kelimeler

OLAY, OLDU, OLGU, OLMA, OLTA, OLTU, OLUK, OLUR, OLUŞ, OLAH, OLAK, OLAM, OLAN, OLAR, OLCA, OLLA, OLUH, OLUM, OLUS, OLUZ

3 harfli kelimeler

OLE, OLA, OLİ, OLU, OLÜ

2 harfli kelimeler

OL

Bazı kelimelerin anlamları

OL

O gösterme sıfatı. O gösterme zamiri.

OLGUNLAŞABİLME

Olgunlaşabilmek işi.

OLUMSUZLAŞTIRMA

Olumsuzlaştırmak işi.

OLGUNLAŞABİLMEK

Olgunlaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

OLUŞTURULABİLMEK

Oluşturulma imkânı veya olasılığı bulunmak.

OLGUNLAŞTIRABİLME

Olgunlaştırabilmek işi.

OLAĞANBASIKLIK

beklem oranının, olağan dağılım için elde edilen değere eşit olduğu durum. Beklem oranı bu değerden küçük ise, dağılımın çokbasıklığından, büyük ise azbasıklığından söz edilir.

OLUŞTURULABİLME

Oluşturulabilmek işi.

OLİGOELEMENTLER

Canlılardaki biyokimyasal olaylarda katalizör rolü oynayan elementler.

OLANAKSIZLAŞTIRMA

Olanaksızlaştırmak işi, imkânsızlaştırma.

OLGUNLAŞTIRMAK

Olgun duruma getirmek.

OLANAKSIZLAŞMA

Olanaksızlaşmak işi, imkânsızlaşma.

OLAĞANLAŞTIRMA

Olağanlaştırmak işi.

OLUMSUZLAŞTIRMAK

Olumsuzlaşma işini yaptırmak.

OLAĞANLAŞTIRMAK

Olağan duruma getirmek.

OLANAKSIZLAŞMAK

Olanaksız duruma gelmek, imkânsızlaşmak.

  -   -   -  

Anlamında OL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABARTI

Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABBAS

"Yola çıkacak veya ölümü yaklaşan kimse" anlamlarındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz.

ABASIZ

Aba giymemiş olan.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABAZANLIK

Abazan olma durumu.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ABARTICILIK

Abartıcı olma durumu, abartmacılık, mübalağacılık.

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ABANDONE

Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması. Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme.

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

ABARTISIZLIK

Abartısız olma durumu.

ABALI

Aba giymiş olan.

ABAZAN

Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek). Karnı aç olan (kimse).

ABAJURSUZ

Abajuru olmayan.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABAJURLU

Abajuru olan.

ABARTILMAK

Abartma işine konu olmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük