Sonu OL ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "ol" olan, toplam 416 adet kelime bulunmaktadır. Sonu ol ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında ol olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde ol olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

MONOAÇİLGLİSEROL, PENTİLENTETRAZOL

15 harfli kelimeler

SÜLFAMETOKSAZOL, TRİAÇİLGLİSEROL

14 harfli kelimeler

POLİVİNİLALKOL, TRİKLABENDAZOL, YUKARIYAKINYOL

13 harfli kelimeler

İZOPROTERENOL, KLORAMFENİKOL

12 harfli kelimeler

EKSTRASİSTOL, AÇİLGLİSEROL, KLOPROSTENOL, KLORKİNALDOL, KLOROKREOZOL, MELENGESTROL, METRONİDAZOL, SİTİLBESTROL, STİGMASTEROL, SÜLFADİYAZOL, TİYABENDAZOL, TİYAMFENİKOL

11 harfli kelimeler

AMPLEKSİKOL, ASİNİTRAZOL, BENZOKSAZOL, DİMERKAPROL, KADAVERİKOL, KAZANTRANOL, KETOKONAZOL, KLENBUTEROL, KLOTRİMAZOL, KOPROSTANOL, LANSOPRAZOL, MELARSEPROL, METANDRİYOL, METARAMİNOL, PARASETAMOL, PENFLURİDOL, PROPANTRİOL, PROPRANOLOL, PSÖDOVAKUOL, TİYOKONAZOL, TOKOTRİENOL

10 harfli kelimeler

KOLESTEROL, OTOKONTROL, PROFİTEROL, ASEBUTOLOL, DROPERİDOL, ERGESTEROL, FİTOSTEROL, KARBİMAZOL, KOLESTANOL, KOLESTİPOL, LUMİSTEROL, MEBENDAZOL, METOPROLOL, MİKOSTEROL, MİTOLAKTOL, NALTRİNDOL, NEOHİDRİOL, PROPANDİOL, REZORSİNOL, SİTOSTEROL, STANOZOLOL, STİPANDROL, ZİMOSTEROL

9 harfli kelimeler

BASKETBOL, OROSTOPOL, ALBUTEROL, ASETARSOL, ASTEMİZOL, BİTİYONOL, EKECİKTOL, ERİTRİTOL, KARTEOLOL, KARVAKROL, KLİOKİNOL, LABETOLOL, LEVAMİZOL, MESTRANOL, METİMAZOL, NOVASUROL, OKALİPTOL, OMEPRAZOL, ORNİDAZOL, ÖSTRADİOL, RONİDAZOL, SENTRİYOL, TİNİDAZOL, VEZAMİKOL, ZOOSTEROL

8 harfli kelimeler

BARKAROL, DİYASTOL, DOĞANYOL, HİDROZOL, HİPERBOL, İSPANYOL, KARAMBOL, METROPOL, MÜZİKHOL, PROTOKOL, ŞARAMPOL, TURNUSOL, VOLEYBOL, ARTERYOL, ATİMİZOL, AYDINYOL, BRONOPOL, BRONŞİOL, ÇATALYOL, ÇELİKKOL, DEMİRKOL, DOĞRUYOL, DOKUZYOL, DULSİTOL, ERKMENOL, GLİSEROL, GLUSİTOL, GOSSİPOL, GÖKÇEYOL, GÜMÜŞKOL, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

AKROPOL, AMFİBOL, BANDROL, BEYZBOL, DİALKOL, FÜMEROL, GAYAKOL, HENTBOL, KAFAKOL, KARAKOL, KONTROL, MONOPOL, PARABOL, PARAÇOL, KISAYOL, AÇIKYOL, AEROSOL, AKÇAYOL, ALTIYOL, AMFİSOL, ARJİROL, AYDINOL, AYNAKOL, DANAZOL, DARIKOL, DEMİROL, DİNÇKOL, DOLİKOL, DÖRTYOL, ESKİYOL, Devamını Oku »»

6 harfli kelimeler

ALVEOL, BAŞROL, BENZOL, ETANOL, FANYOL, FORMOL, FUTBOL, GLİKOL, GONDOL, KAŞKOL, KONSOL, KREZOL, MENTOL, OTOYOL, PETROL, PİRYOL, RAZMOL, SEMBOL, SİSTOL, STEROL, SAĞKOL, ANATOL, ANAYOL, ARATOL, ARAYOL, ARIKOL, BAGGOL, BANYOL, BELYOL, BERKOL, Devamını Oku »»

5 harfli kelimeler

ALKOL, BEMOL, FENOL, FLEOL, LİZOL, LÜGOL, MOĞOL, VİYOL, ABROL, ABZOL, AKROL, AKYOL, ALGOL, ANDOL, ANOOL, ATAOL, BAŞOL, BAYOL, BİROL, BOBOL, BUYOL, COBOL, ÇİHOL, ÇUTOL, DAVOL, DEFOL, DİPOL, ERKOL, GEBOL, GOTOL, Devamını Oku »»

4 harfli kelimeler

ATOL, AYOL, AZOL, EKOL, ETOL, İDOL, TROL, ADOL, AKOL, ANOL, AROL, DİOL, EROL, OBOL, ÖNOL, ÖZOL, ŞOOL, USOL

3 harfli kelimeler

BOL, FOL, GOL, HOL, KOL, ROL, SOL, TOL, YOL, ÇOL, DOL, MOL, OOL, POL, ŞOL, VOL, ZOL

2 harfli kelimeler

OL

Bazı kelimelerin anlamları

OL

O gösterme sıfatı. O gösterme zamiri.

KLOPROSTENOL

Korpus luteumun gerilemesine neden olan prostaglandine benzer sentetik hormon.

KLORKİNALDOL

Halojenli 8-hidroksikinolin türevi olan deri antiseptiği olarak kullanılan bir ilaç.

PENTİLENTETRAZOL

GABA almacı-klor kanalı sistemini etkileyerek merkezi sinir sistemiyle solunum ve dolaşım sistemini güçlü bir biçimde uyaran, barbitüratlar, kloralhidrat ve benzerleri maddelerin solunum üzerindeki istenmeyen etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan bir ilaç.

İZOPROTERENOL

Adrenalin gibi güçlü bronş genişletici etkili olan ancak damarlarda genişlemeye neden olan beta almaç uyarıcısı sentetik ilaç, izoprenalin.

TRİKLABENDAZOL

Karaciğer kelebeklerinin özellikle larvalarına karşı etkili benzimidazol grubundan bir ilaç.

POLİVİNİLALKOL

Doymamış alkol olan vinil alkolün polimerizasyonuyla elde edilen sentetik madde.

MONOAÇİLGLİSEROL

Bir molekül yağ asidinin gliserolla oluşturduğu ester, monogliserit.

EKSTRASİSTOL

Kalpte normal iki kasılma arasında oluşan fazladan kasılma.

KLORAMFENİKOL

Streptomyces Venezuela tarafından üretilen ve protein sentezi inhibitörü olarak kullanılan bir antibiyotik. Streptomyces venezualae tarafından üretilen ve bakterilerde protein sentezini inhibe ederek etki gösteren bir antibiyotik. Streptomyces venezuella kültürlerinden elde edilen, dikloroasetik asit grubu içeren, nitrobenzen türevi geniş spektrumlu ve antibakteriyel etkinliğini ribozomların 50S alt ribozomlarına bağlanıp aminoasil tRNA'nın akseptör noktaya bağlanmasını engelleyerek oluşturan bir ilaç. Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılması yasak olan bu ilaç Gram pozitif koklar ve basillerle Gram negatif bakterilerin çoğunun oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

AÇİLGLİSEROL

Gliserit.

SÜLFAMETOKSAZOL

Ağız yoluyla alınmasından sonra sindirim kanalında oldukça yavaş emilen ve daha yavaş atılan, özellikle sindirim kanalı ve idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılan sülfonamid türevi bir ilaç.

TRİAÇİLGLİSEROL

Üç molekül yağ asitiyle gliserolün oluşturduğu ester, trigliserit. Bir molekül gliserinin üç molekül yağ asidiyle esterleşmesi sonucu oluşan sıvı ve katı yağlar, organizmadaki depo lipitleri, trigliserit, TG.

YUKARIYAKINYOL

Şanlıurfa ili, Harran belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

MELENGESTROL

Anabolizan bir madde.

KLOROKREOZOL

Antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılan fenolik bileşik.

  -   -   -  

Anlamında OL bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OL geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ABARTICILIK

Abartıcı olma durumu, abartmacılık, mübalağacılık.

ABARTISIZ

Olduğu gibi gösterilen, abartmasız, mübalağasız. Abartmadan, abartısız olarak, mübalağasız bir biçimde.

ABANMAK

Eğilerek bir şeyin, bir kimsenin üzerine kapanmak. Bir yere veya bir kimseye yaslanmak, dayanmak. Bir şeyin veya bir kimsenin üzerine çöküp çullanmak. Birine yük olarak onun sırtından geçinmeye çalışmak. Boksta karşılaşma sırasında rakibine yaslanmak. Futbolda topa olanca gücüyle vurmak.

ABARTMAK

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mübalağa etmek. Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak.

ABANDONE

Boks sporunda dövüşemeyecek duruma gelen boksörün karşılaşmayı yarıda bırakması. Herhangi bir olay karşısında çaresiz duruma düşme.

ABDAL

Gezgin derviş. Tasavvufta manevi üst bir rütbe. Safeviler devrinde İran'da yaşayan Türk oymaklarından biri. Dilenci kılıklı, üstü başı perişan kimse. Anadolu'da yaşayan oymaklardan bazısı.

ABAZANLIK

Abazan olma durumu.

ABA

Abla. Bu kumaştan yapılmış yakasız ve uzun üstlük. Bu kumaştan yapılan. Kepenek. Yünün dövülmesiyle yapılmış olan kalın ve kaba kumaş. Bu kumaştan yapılmış olan ve dervişlerce giyilen hırka. Anne.

ABASIZ

Aba giymemiş olan.

ABBAS

"Yola çıkacak veya ölümü yaklaşan kimse" anlamlarındaki Abbas yolcu deyiminde geçen bir söz.

ABAJURSUZ

Abajuru olmayan.

ABAKÜS

Sayı boncuğu. Sütun başlığının üstüne yatay olarak konan ve kenarlarından biraz dışarı taşan taş blok.

ABARTILMAK

Abartma işine konu olmak.

ABARTILI

Olduğundan fazla gösterilen, abartmalı, mübalağalı. Abartarak, abartılı olarak, mübalağalı bir biçimde.

ABARTISIZLIK

Abartısız olma durumu.

ABAZAN

Uzun süre cinsel ilişkide bulunmayan (erkek). Karnı aç olan (kimse).

ABANOZ

Abanozgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, kerestesinden yararlanılan birçok ağacın ortak adı. Bu tahtadan yapılmış. Bu ağacın ağır, sert ve siyah renkli tahtası. Koyu, parlak siyah. Bu renkte olan.

ABALI

Aba giymiş olan.

ABARTI

Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme, mübalağa.

ABAJURLU

Abajuru olan.