OKSİPİTALİZASYON Nedir?

OKSİPİTALİZASYON kelimesi ilk harfi O ve son harfi N olan bir kelimedir. Başında o sonunda n olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi k , üçüncü harfi s , dördüncü harfi i , beşinci harfi p , altıncı harfi i , yedinci harfi t , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi i , onbirinci harfi z , onikinci harfi a , onüçüncü harfi s , ondördüncü harfi y , onbeşinci harfi o , onaltıncı harfi n şeklindedir. Başı o sonu n olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OKSİPİTALİZASYON anlamı

Art kafa kemiğinin ilk boyun omurunun kaynaşması.

OKSİPİTALİZASYON hakkında bilgiler

OKSİPİTALİZASYON ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.