OKSİDOREDÜKTAZLAR Nedir?

OKSİDOREDÜKTAZLAR kelimesi ilk harfi O ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında o sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi k , üçüncü harfi s , dördüncü harfi i , beşinci harfi d , altıncı harfi o , yedinci harfi r , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi d , onuncu harfi ü , onbirinci harfi k , onikinci harfi t , onüçüncü harfi a , ondördüncü harfi z , onbeşinci harfi l , onaltıncı harfi a , onyedinci harfi r şeklindedir. Başı o sonu r olan 17 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OKSİDOREDÜKTAZLAR anlamı

Bir bileşiğin indirgenmesiyle diğer bileşiğin oksidasyonunu katalizleyen herhangi bir enzim sınıfı. Dehidrojenazlar, katalazlar, oksidazlar, redüktazlar, peroksidazlar gibi. Oksidasyon redüksiyon enzimleri.

OKSİDOREDÜKTAZLAR hakkında bilgiler

OKSİDOREDÜKTAZLAR ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.