OHIMIŞLIĞ Nedir?

OHIMIŞLIĞ kelimesi ilk harfi O ve son harfi Ğ olan bir kelimedir. Başında o sonunda ğ olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi h , üçüncü harfi ı , dördüncü harfi m , beşinci harfi ı , altıncı harfi ş , yedinci harfi l , sekizinci harfi ı , dokuzuncu harfi ğ şeklindedir. Başı o sonu ğ olan 9 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OHIMIŞLIĞ anlamı

Okur yazarlık.

OHIMIŞLIĞ hakkında bilgiler

OHIMIŞLIĞ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük