OESOPHAGODONTUS Nedir?

OESOPHAGODONTUS kelimesi ilk harfi O ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında o sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi e , üçüncü harfi s , dördüncü harfi o , beşinci harfi p , altıncı harfi h , yedinci harfi a , sekizinci harfi g , dokuzuncu harfi o , onuncu harfi d , onbirinci harfi o , onikinci harfi n , onüçüncü harfi t , ondördüncü harfi u , onbeşinci harfi s şeklindedir. Başı o sonu s olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OESOPHAGODONTUS anlamı

Strongylidae ailesinde bulunan nematod cinsi.

OESOPHAGODONTUS hakkında bilgiler

OESOPHAGODONTUS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.