ODAKLAYABİLME Nedir?

ODAKLAYABİLME kelimesi ilk harfi O ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında o sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi d , üçüncü harfi a , dördüncü harfi k , beşinci harfi l , altıncı harfi a , yedinci harfi y , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi b , onuncu harfi i , onbirinci harfi l , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e şeklindedir. Başı o sonu e olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

ODAKLAYABİLME anlamı

Odaklayabilmek işi.

ODAKLAYABİLME hakkında bilgiler

ODAKLAYABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük