OCAKDELİĞİ Nedir?

OCAKDELİĞİ kelimesi ilk harfi O ve son harfi İ olan bir kelimedir. Başında o sonunda i olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi c , üçüncü harfi a , dördüncü harfi k , beşinci harfi d , altıncı harfi e , yedinci harfi l , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi ğ , onuncu harfi i şeklindedir. Başı o sonu i olan 10 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OCAKDELİĞİ anlamı

Ocağın içinde kibrit, çıra ve benzerleri şeyleri koymak için yapılan raf.

OCAKDELİĞİ hakkında bilgiler

OCAKDELİĞİ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük