OBJEKTİVİTE Nedir?

OBJEKTİVİTE kelimesi ilk harfi O ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında o sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi o , ikinci harfi b , üçüncü harfi j , dördüncü harfi e , beşinci harfi k , altıncı harfi t , yedinci harfi i , sekizinci harfi v , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi t , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı o sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

OBJEKTİVİTE anlamı

Nesnellik.

OBJEKTİVİTE hakkında bilgiler

OBJEKTİVİTE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük