OB ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ob" olan, toplam 100 adet kelime bulunmaktadır. ob ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ob ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ob olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

12 harfli kelimeler

OBSERVATUVAR, OBSTRÜKSİYON, OBLİTERASYON, OBSKÜRANTİZM, OBSTRUKSİYON

11 harfli kelimeler

OBJEKTİFLİK, OBJEKTİVİST, OBJEKTİVİTE, OBJEKTİVİZM, OBLANSEOLAT, OBSTİPASYON

10 harfli kelimeler

OBURCASINA, OBURLAŞMAK, OBAALACAMİ, OBSOLESANS, OBTURASYON, OBURULAMAK

9 harfli kelimeler

OBURLAŞMA, OBANAĞACI, OBAYYAYLA, OBLONGATA, OBRUKBAŞI, OBRULAMAK, OBSİDİYEN, OBSTETRİK, OBTURATUM

8 harfli kelimeler

OBJEKTİF, OBARTICI, OBARTMAK, OBKORDAT, OBRULMAK, OBSESYON, OBURMOLA, OBUZBAŞI

7 harfli kelimeler

OBABAŞI, OBELİSK, OBEZİTE, OBRUKLU, OBURLUK, OBARMAK, OBARTMA, OBAŞDAN, OBAŞTAN, OBİRERİ, OBLİGAT, OBLİKUS, OBRUCAK, OBSESİF, OBTUSUS

6 harfli kelimeler

OBUACI, OBURCA, OBACAK, OBAKÖY, OBALAR, OBELİA, OBELYA, OBOYCA, OBURLU, OBURUK, OBUSSA, OBYAMA

5 harfli kelimeler

OBERJ, OBRUK, OBACI, OBADA, OBALI, OBEKS, OBLİK, OBLUK, OBMAK, OBOVU, OBPUK, OBRAM

4 harfli kelimeler

OBEZ, OBJE, OBUA, OBUR, OBÜS, OBAL, OBAN, OBAŞ, OBAT, OBBA, OBBİ, OBEN, OBEY, OBİR, OBOL, OBOY, OBSA, OBUS, OBUT, OBUY, OBUZ, OBYA

3 harfli kelimeler

OBA, OBİ, OBO, OBU

2 harfli kelimeler

OB

Bazı kelimelerin anlamları

OB

Karşı anlamına gelen ön ek.

OBJEKTİVİST

Nesnelci.

OBAALACAMİ

Antalya ili, Alanya ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

OBJEKTİVİZM

Nesnelcilik.

OBSKÜRANTİZM

Egemen güçlerin kendi hoş görmediği kavramlara, kişilere, topluluklara ilişkin toplumun bilgi erişimini sistematik olarak kısıtlama çabası.

OBLİTERASYON

Damar, bağırsak gibi boşluk gösteren bir organın herhangi bir nedenle tıkanması veya kapanması.

OBURCASINA

Oburca.

OBJEKTİVİTE

Nesnellik.

OBSOLESANS

Bir türün gittikçe azalarak sonuçta ortadan kaybolması; fizyolojik bir olayın ya da bir yapının yavaş yavaş bitmesi.

OBJEKTİFLİK

Nesnellik.

OBSTİPASYON

İnatçı kabızlık.

OBSTRUKSİYON

Tıkanma, tıkama, tıkanıklık, mani, engel.

OBLANSEOLAT

Ters kılıçsı yaprak ayaları için kullanılan bir terim.

OBURLAŞMAK

Obur duruma gelmek.

OBSTRÜKSİYON

Engelleme.

OBSERVATUVAR

Gözlemevi.

  -   -   -  

Anlamında OB bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OB geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BAZA

Mobilyanın uzunluğunca konulan dar ayak. Dolap gövdesinin zemine düzgün oturmasına yarayan çerçeve şeklindeki kaide. Yatağın yerden yüksek olmasını sağlayan veya sandık olarak kullanılan boş bölmesi.

AMPİR

Fransa'da ortaya çıkıp daha sonra Avrupa'ya yayılmış olan yapı, mobilya, giyim vb.ne ait bir üslup.

AYI

Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, kocaoğlan (Ursus arctos). Kaba saba olan insanlar için kullanılan bir seslenme sözü.

AKASYA

Baklagillerden, sıcak iklimlerde birçok türü yetişen ve tanen, zamk, boya vb. maddelerin yapımında kullanılan bir ağaç (Acacia). Baklagillerden, yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge ağacı, salkım ağacı, yalancı akasya (Robinia pseudoacacia).

AYIGİLLER

Memeli etoburlardan, ayıları içine alan bir familya.

ABONMAN

Bir satıcı veya kamu kuruluşu ile alıcılar arasında yapılmış olan anlaşma, sürdürüm. Abone olma durumunu gösteren belge. Kent içinde ulaşımı sağlayan otobüslerde para yerine geçen bilet veya kart.

ASLANGİLLER

Kedi cinsinden olan bütün etoburları içine alan hayvan familyası.

AÇIKLIKÖLÇER

Bir mikroskobun açıklığını ölçmeye yarayan alet.

BAĞCI

Bağ yetiştirip ürününü satan kimse. Bağlayan veya soğuk haddehaneden çıkan metal şerit bobinlere bant yapıştıran kimse.

AKSEDİR

Kaplaması mobilyacılıkta kullanılan, açık kahverengi öz odunlu olan bir ağaç (Thuya occidentalist).

ARAYICI

Bir şeyi aramayı iş edinen kimse. İstenilen yıldızı teleskobun görüntüsü içine getirebilmek için büyük teleskoplara paralel olarak bağlı, görüş alanı geniş olan küçük teleskop.

AYIRTMA

Ayırtmak işi. Otel, gazino, lokanta vb. yerlerle uçak, tren, otobüs gibi taşıtlarda yer ayırma işi, rezervasyon.

BAGAJ

Yolcu yükü. Yolcu taşıtlarında yüklerin konulduğu yer. Otomobillerin yük konulabilen, genellikle arkada olan bölümleri.

AYVADANA

Yüksekliği 15-70 santimetre, sık tüylü, soluk sarı çiçekli, çok yıllık ve otsu bir bitki (Achillea nobilis).

AYAKÇI

Ayak işlerinde kullanılan kimse. Bir iş süresince tutulan hizmetçi. Otobüs terminallerinde yolcuyu kendi şirketinden bilet almaya yönlendiren kimse. Gezici satıcı, çerçi.

ANTİBİYOTİK

Bitkilerde, özellikle küf mantarlarında bulunan veya sentezle elde edilen, birçok mikroba karşı kullanılan, penisilin, streptomisin vb. maddelerin ortak adı.

ANOFEL

Sıtma mikrobunu aşılayan bir tür sivrisinek (Anopheles maculipennis).

BAMBU

Buğdaygillerden, sıcak ülkelerde yetişen, boyu 25 metre kadar olabilen, mobilya, merdiven, baston vb. birçok eşyanın yapımında kullanılan bir tür kamış, Hint kamışı, hezaren (Bambusa vulgaris). Bu kamıştan yapılan.

AMBALE

"Birini düşünemez duruma getirmek, çok yormak, fazla gaz vererek otomobili çalışamaz duruma getirmek" anlamlarındaki ambale etmek ve "çok yorulup iş göremez, düşünemez duruma gelmek" anlamındaki ambale olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz.

BAOBAP

Ebegümecigillerden, sıcak ülkelerde yetişen, çok yüksek olmamakla birlikte, gövdesinin çevresi 20 metreyi aşabilen bir ağaç, baobap ağacı (Adansonia digitata).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük