OA ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "oa" olan, toplam 8 adet kelime bulunmaktadır. oa ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu oa ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde oa olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OA

Ona.

OAHBD

Ortalama alyuvar hemoglobin derişimi.

OAH

Ortalama alyuvar hacmi.

OAÇ

Ortalama alyuvar çapı.

OAK

Ortalama alyuvar kalınlığı.

OAZ

Üvez.

OAÇÇA

Çabucak, çarçabuk.

OAHB

Ortalama alyuvar hemoglobini.

  -   -   -  

Anlamında OA bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde OA geçen kelimeler listesi verilmiştir.

FRANSİYUM

Atom numarası 87, atom ağırlığı 223 olan, aktinyumdan elde edilen radyoaktif element (simgesi Fr).

KALİFORNİYUM

Atom numarası 98, atom ağırlığı 244 olan, aktinit grubundan yapay bir radyoaktif element (simgesi Cf).

EMAN

Radyoaktif cisimlerde ölçü birimi.

PLÜTONYUM

Atom numarası 94 olan, neptünyumdan elde edilen radyoaktif bir element (simgesi Pu).

DEDEKTÖR

Gaz, mayın, radyoaktif mineral, manyetik dalga vb.ni bulmaya, tanımaya yarayan cihaz, algılayıcı.

NEPTÜNYUM

Atom numarası 93, atom ağırlığı 239 olan, uranyumun nötronlarla bombardımanından yapay olarak elde edilen, radyoaktif bir element (simgesi Np).

CEBİRE

Kırık ve çıkık kemikleri yerinde tutmak için kullanılan tahta, mukavva veya tenekeden yapılmış, üzeri sargıyla kaplanan levha, süyek, koaptör. Rayları iki ucundan birbirine bağlamak için kullanılan delikli metal çubuk.

KOALİSYON

Çeşitli güçlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan birlik, ortak yönetim. Koalisyon hükûmeti.

BOA

Boa yılanı. Kadınların boyunlarına aldıkları yılan biçiminde dar ve uzun kürk, boyun kürkü.

RADYOİZOTOP

Doğal bir elementin radyoaktif izotopu.

PİTON

Boagillerden, Afrika ve Asya'da yaşayan, zehirsiz, çok güçlü ve büyük bir yılan (Python).

AKTİNYUM

Atom numarası 89, atom ağırlığı 227 olan radyoaktif bir element (simgesi Ac).

POLONYUM

Atom numarası 84, atom ağırlığı 210 olan, ilk radyoaktif element (simgesi Po).

RADYOAKTİFLİK

Radyoaktif olma durumu.

NOBELYUM

Atom numarası 102 olan radyoaktif element (simgesi No).

KÜRİYUM

Atom numarası 96, atom ağırlığı 248 olan, aktinitlerden, plütonyum 239'un helyum çekirdekleriyle bombardımanından elde edilen radyoaktif bir element (simgesi Cm).

RADON

Atom numarası 86, atom ağırlığı 222 olan, hidrojen ve oksijenle karışım durumunda elde edilen, boru yardımıyla sıvı hava içinden geçirilerek karışımdan ayrılan radyoaktif element (simgesi Rn).

PROTAKTİNYUM

Atom numarası 91, atom ağırlığı 231 olan, aktinit grubundan radyoaktif bir element (simgesi Pa).

AKTİNİT

Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı.

AKASYA

Baklagillerden, sıcak iklimlerde birçok türü yetişen ve tanen, zamk, boya vb. maddelerin yapımında kullanılan bir ağaç (Acacia). Baklagillerden, yurdumuzda yetişen bir süs ve gölge ağacı, salkım ağacı, yalancı akasya (Robinia pseudoacacia).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük