Sonu O ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 8 harfli toplam 41 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

FERETİKO

Kendir ve pamuk karıştırılarak dokunan keten, poplin gibi kumaş. Ketenden dokunan ve iç çamaşırı yapımında kullanılan ince bez.

KAPRİÇYO

Çalgı veya ses için bestelenmiş, serbest biçimde parça.

LOSTROMO

Ticaret gemilerinde tayfaların başı.

SAMAMİKO

(Argo) Karagöz'ün argodaki adı.

HARPIŞTO

Evlerin önünde asmaların yayılması için yapılan çardak.

KREŞENDO

Çalgıların giderek daha yüksek ses verecek biçimde çalınma durumu.

BAZLAMBO

Mısır, arpa, darı ve buğday unlarından yapılan mayalı, mayasız, yağlı, yağsız, şekerli, şekersiz, ince ve kalın pişirilen saç ekmeği.

MAESTOSO

Bir parça görkemli bir biçimde ve ağır tempoyla çalınarak. Eğlenceli müzik parçası. Bu tempo ile çalınan parça.

KALAMAZO

Banka, ticarethane vb. yerlerde kullanılan ve cilt kapakları özel bir düzen ve anahtarla gevşetilip sıkıştırılabilen defter.

TRİKLORO

Molekülünde üç Cl atomu bulunduğunu gösteren bir ön ek.

KOMPOSTO

Bütün veya dilimler hâlindeki yaş meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılmış olan bir tatlı türü.

GRACİOSO

İspanyol halk tiyatrosunda gülünçlükler yapan uşak tipi.

TEKVANDO

El ve kol vuruşlarından çok, ayak ve tekme tekniklerine önem veren, Uzak Doğu'ya özgü dövüş sanatı.

HİDROKSO

Anyonik OH- ligantını belirten ön ek.

ONNAMONO

Japon tiyatrosunda kadın maskelerine verilen ad. "No" Tiyatrosu'nda kadın maskesine verilen ad.

PROTESTO

Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme. Değerli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi durumunda, özel bir biçime bağlı ve belli hukuki sonuçlar doğuran bildirim. Herhangi bir davranışın haksız, yersiz, gereksiz görülerek onaylanmadığını bildiren resmî açıklama.

ORATORYO

Solo sesler, koro ve orkestra için yazılmış, oyun ögesi bulunmayan, kutsal nitelikte müzik eseri.

KONSULTO

Konsültasyon.

TONİLATO

Gemilerin alabileceği yükü belirtmekte kullanılan, bir tona eşit birim.

İMPRESYO

İz, çöküntü.