Sonu O ile biten 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 8 harfli toplam 41 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KREŞENDO

Çalgıların giderek daha yüksek ses verecek biçimde çalınma durumu.

ONNAMONO

Japon tiyatrosunda kadın maskelerine verilen ad. "No" Tiyatrosu'nda kadın maskesine verilen ad.

İMPRESYO

İz, çöküntü.

TRİKLORO

Molekülünde üç Cl atomu bulunduğunu gösteren bir ön ek.

KAPRİÇYO

Çalgı veya ses için bestelenmiş, serbest biçimde parça.

HİDROKSO

Anyonik OH- ligantını belirten ön ek.

KONSULTO

Konsültasyon.

SAMAMİKO

(Argo) Karagöz'ün argodaki adı.

ŞAMAMİKO

Ustaların Karagöz tipi için kullandıkları argo.

BAZLAMBO

Mısır, arpa, darı ve buğday unlarından yapılan mayalı, mayasız, yağlı, yağsız, şekerli, şekersiz, ince ve kalın pişirilen saç ekmeği.

VİTİLİGO

Melanositlerın otoimmün, serbest radikal veya nörojenik nedenlerle yıkımı sonucu deride renksiz, beyaz, çoğunlukla bakışımlı veya segmental yayılımlı, yavaş büyüyen lekelerle belirgin kazanılmış bir melanin yetersizliği. Deride melanin yetersizliği sonucu etrafı sınırlı, düz, renksiz veya beyaz lekelerin oluşması. Atlarda ve sığırlarda cerrahi girişimlerden ve yaralanmalardan sonra melanositlerin yıkımı ve pigment kaybına bağlı olarak biçimlenir.

TEKVANDO

El ve kol vuruşlarından çok, ayak ve tekme tekniklerine önem veren, Uzak Doğu'ya özgü dövüş sanatı.

DEPOZİTO

Güvence akçesi. Kabıyla birlikte satılan bir malın kabı için alınan ve kap geri getirildiğinde alıcıya verilen para.

FLAMİNGO

Leyleksilerden, tüyleri beyaz, pembe, kanatlarının ucu kara, eti yenir bir kuş, Flaman kuşu (Phoenicopterus ruber).

KAMİNETO

Küçük ispirto ocağı, ispirtoluk.

İMPETİGO

Sivilce.

KASANDRO

İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunun yaşlı tecimen tipi. Genellikle, karışan işleri düzelten bir kişi olarak izlenir.

PROTESTO

Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul etmeme. Değerli evrak niteliğindeki borç senedinin ödenmemesi durumunda, özel bir biçime bağlı ve belli hukuki sonuçlar doğuran bildirim. Herhangi bir davranışın haksız, yersiz, gereksiz görülerek onaylanmadığını bildiren resmî açıklama.

KADASTRO

Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük