Sonu O ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 6 harfli toplam 120 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

METORO

Metre.

UNESCO

1946 yılında kurulan BM'ye ait özel bir kurum. 44 kurucu ülkeden oluşur. Bu kurumun merkezi Paris'tedir. UNESCO; dil, din, ırk gözetmeyen ve dünyanın barışı için, insan haklarına sahip çıkan bir kuruluştur.

BUFALO

ABD' den köken alan, bizonların çoğu selülozlu yemi yüksek kaliteli ete dönüştürme yeteneğinden yararlanmak ve evcil sığırlar gibi uysal ve sürü idaresi kolay bir hâle getirmek için, bizonlarla evcil sığırların birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş, 3/8 Bizon ve 5/8 sığır genotipi taşıyan, evcil sığırlar gibi uysal mizaçlı, etinin yağ, kolesterol ve kalori oranı düşük ve protein ve kalsiyum oranının yüksek olması nedeniyle et endüstrisinde popüler sığır ırkı.

IRIPLO

Bir tahıl ölçeği.

RİZİKO

Risk.

ROKOKO

XVIII. yüzyılın başında Fransa'da çok geçerli olan, kavisli çizgileri bol, gösterişli bir bezeme üslubu. Bu üslupta olan.

GIRÇOO

Kırağı.

GAŞIMO

Sığırlarda görülen tehlikeli bir hastalık.

ANJİYO

Damar görüntüleme.

SKLERO

Sertliği belirten Latince bir ön ek.

SİROKO

Akdeniz havzasında görülen çok sıcak bir rüzgâr.

VAYIYO

Ihlamura benzeyen, daha ufak boyda bir ağaç.

KARAÇO

Ekin saplarını taşırken kağnı ya da arabalarda okla, köpler arasına konulan parmaklık.

FİLATO

Çeşitli ağaç kaplamalarından elde edilen, tek veya çok renkli, dar ve uzun şeritler biçimdeki bir tür kaplama. Genellikle kaplamalı işlerde, yüzeyi süsleme amacı ile kullanılan tek ya da çok renkli dar, uzun gereç.

KALİKO

Pamuk iplikleriyle yapılmış olan ilk cilt bezi.

HEKİMO

Hekimoğlu, Aybastı ve Fatsa yöresinde yaşamış bir eşkıya.

LİBİDO

İnsanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü.

APARLO

Hoparlör.

JİGOLO

Geçimi yaşlı ve zengin bir kadın tarafından sağlanan genç, erkek sevgili, tokmakçı.

ESKİMO

Kuzey Kutbu'nda yaşayan toplulukların adı. Bu topluluktan olan kimse.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük