Sonu O ile biten 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 6 harfli toplam 120 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

SKLERO

Sertliği belirten Latince bir ön ek.

PİYELO

Pelvisle, sıklıkla böbrek pelvisiyle ilgili olan.

BORDRO

Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge.

GAZEBO

Görüş sahası geniş olan balkon.

KOMPLO

Düzen.

KİMONO

Japonların önden çapraz olarak kavuşan uzun ve geniş kollu ulusal giysisi. Geniş kollu sabahlık.

VİBRİO

Gram negatif, fakültatif anaerop, düz veya virgül biçiminde hareketli bir bakteri cinsi.

MAVIYO

Mavi gözlü kimse.

LADİNO

Musevilerin kullandığı, 1. yüzyıl İspanyolcasını temel alan ancak içinde İbranice, Türkçe, Fransızca, Yunanca, Arapça ve Portekizce kelimeler barındıran Latin kökenli bir Hint-Avrupa dili olan İspanyolcanın bir lehçesi.

NAHİCO

Koyun kuyruğu ve iç yağları eritildikten sonra geriye kalan tortu.

OPARLO

Fransızca kökenli haut-parleur: hoparlör.

ANATTO

Tereyağı, margarin, peynir, dumanlanmış balık ve benzerleri ürünlere renk vermek amacıyla kullanılan, aynı adlı bitkinin tohumlarından elde edilen doğal renklendirici.

LİBERO

Son adam.

DÜELLO

İki kişi arasında, tanıklar önünde yapılmış olan silahlı vuruşma. İki siyasi, ekonomik güç arasındaki çatışma. İki kişi arasında tanıklar önünde yapılmış olan sözlü atışma.

KOFANO

Lüfer azmanı.

DÜZİKO

Düz rakı.

LEGATO

Bir parçanın notalarını ara vermeden birbirine bağlayarak (söylemek veya çalmak).

HACANO

Kadınla erkeğin arasında ilişki kuran kimse, aracı.

ABUABO

Şaşma ve korku ünlemi.

GIRADO

Kıymet, değer.