Sonu O ile biten 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 5 harfli toplam 226 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GIRBO

Kurbağa.

LEPTO

Zarif, yumuşak, ince.

ABARO

Şaşma ve korku ünlemi.

HORSO

Şişman.

ALAPO

Akasya ağacına benzer bir çeşit ağaç.

STENO

Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi, stenografi. Bu yazı yöntemini kullanarak herhangi bir metni konuşma hızıyla yazan kimse, stenograf.

TENKO

Kısa.

JUMBO

En büyük boy akustik gitar gövdesi ve bu tür gövdeye sahip akustik gitar.

BOZÇO

Dişi sülün.

DANGO

Büyük zil.

HİSTO

Latince'de doku anlamında bir ön ek.

MOTTO

Özdeyiş, slogan.

HAZRO

Diyarbakır iline bağlı ilçelerden biri.

PANKO

Kunduracıların kullandığı diztahtası.

PULMO

Akciğer. Latince akciğer anlamına gelen ön ek.

İMİNO

C=NH veya -C-NH-C gibi , 1 veya 2 tane karbon atomuna bağlı =NH grubu.

LARGO

Bir parçanın ağır ve görkemli çalınarak veya söylenerek. Bu ağırlıkta çalınan müzik parçası.

ABAŞO

Gemiyi baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama. Altta, aşağıda bulunan, alttaki.

RONDO

Fransız koşuk şekillerinden biri ki on üç dizeden ibaret bulunursa yalın (simple), yirmi dizeli olursa ikilemdi (redoublé ou parfait) sıfatiyle anılır. Fransa'da XV. yüzyıl sonlarında ortaya çıkan birincisi 5, ikincisi 3, üçüncüsü gene 5 dizelik 3 bağlamdan oluşan; ikinci ve üçüncü bağlamın sonlarına aynı yarım dize eklenen, bu yarım dizeler dışında kalan bütün dizeleri iki uyak üzerinde kuralan koşuk biçimi, (a, a, b, b, a + a, a, b, c + a, a, b, b, a, c).

SPİRO

İki halkanında üyesi olan bir atom içeren çok halkalı bileşikleri gösteren ön ek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük