Sonu O ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 4 harfli toplam 233 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KADO

Kabak.

YALO

Alev.

İMRO

Su dağıtma işlerine bakan bekçi.

KOTO

Yeni doğmuş erkek keçi, oğlak. Diz kapağı. İri, büyük.

ZORO

Güçlü.

MANO

Kumar oynatan kişinin kazançtan aldığı pay.

AHLO

Oklava.

SAĞO

Ceket.

VALO

Duvarcı aracı, mala.

KETO

Karbonil grubunu belirten ön ek. İki karbon atomuna bağlı karbonil grubu.

AYYO

Ayol anlamında bir hitap.

BEGO

Ağabey.

GUGO

Guguk kuşu.

ECHO

Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses.

HALO

Halojen varlığını belirten ön ek.

ORTO

Yunanca düz anlamına gelen ön ek. Komşu ya da 1, 2 durumunu gösteren ön ek. Bir asit, tuz ya da esterin doğada özgürce birleşebileceği en çok suyu yapısına aldığını gösterir ön ek. Tek dönme nicem sayısı ve koşut çekirdek dönüsü koşulunu belirleyen ön ek. Komşuluğu veya 1-2 durumunu gösteren ön ek. Serbest, tuzu veya esteri şeklinde bilinen ve en çok hidrolizlenmiş asidi gösteren ön ek, ortosilisik asit gibi. Paralel spinleri gösteren ön ek. Bir asit, tuz ya da esterin doğada serbestçe birleşeceği en çok suyun yapısıda bulunduğunu gösteren ön ek.

TARO

Avustralya, Asya ve Afrika tropikal bölgesinde yetiştirilen ve yerlilerin beslenmesinde önemli payı olan yumru köklü, iri yapraklı bir bitki.

COCO

Bebek sidiği. İşek (çocuklar için kullanılır).

NANO

"n" sembolü ile gösterilen, SI birim sisteminde 10-9'e karşılık gelen bir ön ek.

TİFO

Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan, mikroplarla oluşan, ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, karahumma.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük