Sonu O ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 4 harfli toplam 233 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HUSO

Hüseyin'in kısa söylenişi.

MAGO

bak berber maymunu.

ABLO

Kayıkta yelken açıldığı zaman, yelkenin iki yana kaçmaması için serenin ucundan, dümene yakın kısmına bağlanan ipler.

İDİO

Kendine has, özel, hususi.

HAHO

İhtiyar ve adaletsiz kimse.

NANO

"n" sembolü ile gösterilen, SI birim sisteminde 10-9'e karşılık gelen bir ön ek.

TATO

Arife günü. Abla.

BACO

Kız kardeş, abla, bacı.

ĞAÇO

Eriyik, pelte.

GİYO

Damat.

PASO

Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütününden veya bir bölümünden muaf tutulduğunu gösteren belge. Sürekli.

GERO

Meyve toplamakta kullanılan ucu eğri uzun değnek.

BARO

Bir şehir veya bir bölge avukatlarının bağlı oldukları meslek kuruluşu.

KAKO

Erkek kardeş. Akılsız.

ARGO

Her yerde ve her zaman kullanılmayan veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz kişilerin söylediği söz veya deyim. Serserilerin, külhanbeylerinin kullandığı söz veya deyim.

MAKO

Dokuma tezgâhında ipliği çeken ağaç mekik.

ORTO

Yunanca düz anlamına gelen ön ek. Komşu ya da 1, 2 durumunu gösteren ön ek. Bir asit, tuz ya da esterin doğada özgürce birleşebileceği en çok suyu yapısına aldığını gösterir ön ek. Tek dönme nicem sayısı ve koşut çekirdek dönüsü koşulunu belirleyen ön ek. Komşuluğu veya 1-2 durumunu gösteren ön ek. Serbest, tuzu veya esteri şeklinde bilinen ve en çok hidrolizlenmiş asidi gösteren ön ek, ortosilisik asit gibi. Paralel spinleri gösteren ön ek. Bir asit, tuz ya da esterin doğada serbestçe birleşeceği en çok suyun yapısıda bulunduğunu gösteren ön ek.

LATO

Palto.

POLO

At üzerinde sopayla oynanan bir tür top oyunu, çevgen. Volkswagen'in bir araba modeli.

GALO

Şeker pancarı. Sütü çok ve yağlı olan en iyi manda.