Sonu O ile biten 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 4 harfli toplam 233 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

GAGO

Ağabey, bk. gego, kako.

BOZO

Kız. Sarışın. Buzağı, sütten kesilmiş sığır yavrusu.

GAMO

Büyük. Galiba. Kibirli.

GİZO

Boğaya gelen ineğe, boğayı atlatmak için söylenir.

PPLO

Mikoplazmaların genel adı. Bu mikroorganizmalar hücre duvarından yoksundurlar ve bu nedenle sıvı ortamdaki kültürlerinden yapılan preparatlarda oval, yuvarlak, yıldız, halka gibi değişik biçimlere gösterirler.

CİRO

Bir ticaret senedinin alacaklı tarafından arkasına gereken yazının yazılıp imza edilerek üçüncü bir kişiye devredilmesi. İş hacmi.

MAMO

Ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının elbise kuşugiller (Drepanidadae) familyasından, tüyleri kara, bazı yerleri sarı, soyu tükenmekte olan bir kuş türü. (Drepanis pacifica), Ötücü-kuşlar (Passeriformes) takımının elbise-kuşugiller (Drepanidadae) familyasından bir kuş türü. Tüyleri kara olup yeryer sandır. Soyu tükenmiş gibidir. Sandviç adalarında yaşar.

EKTO

Dış.

SEVO

Budala, aptal.

GARO

Damara basınç amacıyla herhangi bir kısmı çepeçevre sıkmak için kullanılan sargı, bir cins turnike.

HOHO

Çocuk dilinde umacı. Çocukları korkutmak için söylenir, korkunç yaratık. Öcü, umacı.

SEKO

1.Palto. 2.Ceket. Palto. Ceket.

RODO

Yunanca kırmızı anlamına gelen bir ön ek.

MUÇO

Miço.

BILO

Belli, evet, peki, olur.

DEBO

Gaz ve benzin tenekesi.

KIRO

Eşek yavrusu, sıpa. Ulan : Kıro, Hasan buraya gel.

OHLO

Oklava.

FOTO

Işık. Fotoğraf.

MAYO

Genellikle denize girerken ten üzerine giyilen, vücudun gerekli kısımlarını sıkıca örten giysi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük