Sonu O ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 3 harfli toplam 48 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KOO

Çekiştirme, yerme, kötüleme, dedikodu.

ABO

Şaşma ve korku ünlemi. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi. Abla, büyük kız kardeş. Anne. Yenge. Amca. Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem.

HAO

Şu, o (alay yollu).

ULO

Kaba sesleniş (genellikle erkek çocuklar için).

EYO

Aile reisi olan kadın.

ÖSO

Ucu yanan odun.

GOO

Gökyüzü. Mavi, masmavi.

DUO

İki.

IRO

Gökkuşağı.

AHO

İşte, orada, hemen şurada, bu. Ormanda, fundalık arasında açılan tarla.

AFO

Obur.

EMO

Amca.

EDO

Dalkavuk, taraf tutan kimse.

AMO

Şaşkınlık ve bezginlik bildirir ünlem.

MHO

Geçirgenlik birimi. (1 mho'luk geçirgenlik, 1 ohm'luk iç dirence eşittir). Birimi ohm olan iç direncin karşıtı.

İTO

Manda yavrusu derisinden yapılan sofra altı. (Akpınar Gümüşhacıköy Amasya).

APO

Abla, büyük kız kardeş. Serseri, aptal. İnek, sığır. Yemek, mama (çocuk dilinde).

OMO

Dalkavuk. Ömer.

AYO

Ayı. Şaşma bildirir ünlem.

OBO

Şaşma ünlemi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük