Sonu O ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 3 harfli toplam 48 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

İBO

Kırağı.

ARO

Arı.

APO

Abla, büyük kız kardeş. Serseri, aptal. İnek, sığır. Yemek, mama (çocuk dilinde).

DOO

Sığırları durdurma ve yürütme ünlemi. Manda ve öküzleri durduıma ünlemi.

OPO

İsimlerin sonuna takılan, -ceğiz, -cağız anlamında küçültme eki: Ayşeopo.

OSO

Ucu yanmış odun.

AVO

Baba.

EYO

Aile reisi olan kadın.

NEO

Latince kökenli bir ön ek; 1.Yeni veya son zamanlardaki. 2.Bilinen bir bileşiğin yapısı bilinmeyen izomerini gösterir. Yeni.

AKO

Deli, serseri.

EGO

Ben (III).

YYO

Yemden yararlanma oranı.

ANO

Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem.

OMO

Dalkavuk. Ömer.

ELO

Fransızca kökenli allô!: alo !.

ABO

Şaşma ve korku ünlemi. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi. Abla, büyük kız kardeş. Anne. Yenge. Amca. Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem.

OHO

Sığır durdurma ünlemi. Daha neler anlamında ünlem. Öküz sürme ünlemi. Oho!.

TAO

Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünün, tinamular (Tinamiformes) takımının, tinamugiller (Tinamidae) familyasından, Bolivya ve Brezilya'da yaşayan bir kuş türü. (Tinamus tao), Tinamular (Tinamiformes) takımının tinamugiller (Tinamidae) familyasından bir kuş türü. Bolivya ve Brezilyada yaşar.

FIO

Deniz taşıma maliyetleri içinde yükleme ve boşaltma giderlerinin yer almaması.

AGO

Baba. Büyük erkek kardeş. Serbest enerji değişimi. Standart serbest enerji değişimi.