Sonu O ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 3 harfli toplam 48 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

HAO

Şu, o (alay yollu).

FIO

Deniz taşıma maliyetleri içinde yükleme ve boşaltma giderlerinin yer almaması.

NEO

Latince kökenli bir ön ek; 1.Yeni veya son zamanlardaki. 2.Bilinen bir bileşiğin yapısı bilinmeyen izomerini gösterir. Yeni.

OMO

Dalkavuk. Ömer.

İRO

Kütük ve tomrukları çekmek için uçlarına çakılan halkalı çivi. Gökkuşağı.

IRO

Gökkuşağı.

ARO

Arı.

AMO

Şaşkınlık ve bezginlik bildirir ünlem.

AZO

Üye.

EYO

Aile reisi olan kadın.

FAO

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. Gıda ve Tarım Örgütü.

ANO

Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem.

AVO

Baba.

ABO

Şaşma ve korku ünlemi. Sıkıntı, usanç, bıkkınlık ünlemi. Abla, büyük kız kardeş. Anne. Yenge. Amca. Korku, kuşku, coşku bildiren ünlem.

OHO

Sığır durdurma ünlemi. Daha neler anlamında ünlem. Öküz sürme ünlemi. Oho!.

MHO

Geçirgenlik birimi. (1 mho'luk geçirgenlik, 1 ohm'luk iç dirence eşittir). Birimi ohm olan iç direncin karşıtı.

EDO

Dalkavuk, taraf tutan kimse.

MAO

Dopaminerjik sinir uçlarında dopaminin dihidroksifenilasetik aside, serotenerjik sinir uçlarında serotoninin 5-hidroksiindolasetik aside ve adrenerjik sinir uçlarında kısmen noradrenalinin parçalanmasından sorumlu, MAO A ve MAO B olmak üzere iki alt tipi bulunan sitoplazmik bir enzim.

AHO

İşte, orada, hemen şurada, bu. Ormanda, fundalık arasında açılan tarla.

ELO

Fransızca kökenli allô!: alo !.