Sonu O ile biten 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 3 harfli toplam 48 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EGO

Ben (III).

MHO

Geçirgenlik birimi. (1 mho'luk geçirgenlik, 1 ohm'luk iç dirence eşittir). Birimi ohm olan iç direncin karşıtı.

OPO

İsimlerin sonuna takılan, -ceğiz, -cağız anlamında küçültme eki: Ayşeopo.

OSO

Ucu yanmış odun.

ANO

Korku, şaşma, hayranlık bildirir ünlem.

AGO

Baba. Büyük erkek kardeş. Serbest enerji değişimi. Standart serbest enerji değişimi.

EDO

Dalkavuk, taraf tutan kimse.

APO

Abla, büyük kız kardeş. Serseri, aptal. İnek, sığır. Yemek, mama (çocuk dilinde).

DOO

Sığırları durdurma ve yürütme ünlemi. Manda ve öküzleri durduıma ünlemi.

HAO

Şu, o (alay yollu).

AZO

Üye.

TAO

Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünün, tinamular (Tinamiformes) takımının, tinamugiller (Tinamidae) familyasından, Bolivya ve Brezilya'da yaşayan bir kuş türü. (Tinamus tao), Tinamular (Tinamiformes) takımının tinamugiller (Tinamidae) familyasından bir kuş türü. Bolivya ve Brezilyada yaşar.

GOO

Gökyüzü. Mavi, masmavi.

ULO

Kaba sesleniş (genellikle erkek çocuklar için).

ERO

Teneffüs. Hava, gaz.

ÖSO

Ucu yanan odun.

ARO

Arı.

KOO

Çekiştirme, yerme, kötüleme, dedikodu.

MAO

Dopaminerjik sinir uçlarında dopaminin dihidroksifenilasetik aside, serotenerjik sinir uçlarında serotoninin 5-hidroksiindolasetik aside ve adrenerjik sinir uçlarında kısmen noradrenalinin parçalanmasından sorumlu, MAO A ve MAO B olmak üzere iki alt tipi bulunan sitoplazmik bir enzim.

AKO

Deli, serseri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük