Sonu O ile biten 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 11 harfli toplam 7 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ACCELERANDO

Gittikçe hızlanarak.

DELAMİNASYO

Embriyolojik gelişmede tabakalara ayrılma, tabakalara bölünme olayı.

SKARAMUÇİYO

Commedia dell'Arte türünün asker tiplerinden biri. Kendini öven, korkak, yalancı, sarhoş bir tiptir. Commedia dell'arte türünde asker tiplerinden biri. Sarhoş, ama güzel sesi olan, şiire ve müziğe düşkün bir tiptir. Kendine soylu kişi görünümü vermeye çalışır, bunun için de gülünç olur.

İNSKRİPSİYO

Yazı, çizgi.

KONSTİTÜSYO

Konstitüsyon.

ANTİTİYATRO

Kabul edilmiş ve bilinen tiyatro kurallarının her yönden dışına çıkan ve tiyatroya karşı tiyatro yapmayı amaçlayan, deneyci yazarların savundukları ibir anlayış. Bunların başında Ionesco, Genet gibi yazarlar gelir.

POSTEMBRİYO

Embriyoyu izleyen safha.