Sonu O ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 10 harfli toplam 27 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

KONŞİMENTO

Taşınmak için gemiye teslim edilen bir mala karşılık olarak verilen alındı.

ALLEGRETTO

Allegrodan biraz daha ağır bir biçimde (çalınarak).

AFFETTUOSO

Bir parça yumuşak ve duygulu bir biçimde çalınarak.

BİFURKASYO

Çatallaşma, ayrılma, birleşme noktası.

STEREOKİNO

1940'ta SSCB'de S.P. Ivanov'un geliştirdiği ve görüntülüğün önüne yerleştirilen bir tel kafesin, iki ayrı göstericinin yansıttığı iki resmi sağ ve sol göz için ayırması temeline dayanan gözlüksüz üçboyutlu işlemi.

DEKREŞENDO

Sesi gittikçe kısarak (çalmak).

DEKUSSASYO

Çapraz, çapraz yeri.

GRANÜLASYO

Taneciklenme, granulum.

EKSTENSİYO

Gerilme, çekilme, uzatma, açma.

REPERTORİO

İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunda tirada dayanan sözler. Burada genellikle bir ders ya da öğüt yer alır. Ortaoyunu, gölge oyunu ve meddahlıkta kıssadan hisse. Commedia dell'Arte'de öğüt ya da tirada dayanan sözler.

TERMİNASYO

Sınır.

EJAKULASYO

Ejakulasyon.

ŞELLOBELLO

Değersiz kişi : Sere de şello bellolarla gezersen, sen de oldun onnar kimi.

FORTİSSİMO

Bazı bölümler çok güçlü bir biçimde (çalınmak).

ESPRESSİVO

Duygulu, içten.

İNKLİNASYO

Meyil, eğim.

PARLAMENTO

Başlıca görevi yasama, devlet bütçesini çıkarma, hükûmeti denetleme olan ve üyeleri halkoyu ile belirli bir süre için seçilen meclis veya meclisler, yasama kurulu, yasama meclisi, yasama organı.

EMPREZARYO

Bir sanatçının çalışma programlarını ve anlaşmalarını belli bir yüzde karşılığında düzenleyen kimse.

İNTERTRİGO

Katlanmış deri kıvrımlarında biçimlenen kızartı, ödem, ülserleşme ve kötü kokuyla belirgin yerel deri yangısı. Özellikle Çin kökenli Shar-pei köpek yavrularında ve ilk doğumunu yapan süt ineklerinde görülür.

DİMİNUENDO

Müzik parçasının başında ">" işaretiyle gösterilen nota terimi. (diminue'ndo) Sesi gittikçe azaltarak (söylemek, çalmak).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük