Sonu O ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 10 harfli toplam 27 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EKSTENSİYO

Gerilme, çekilme, uzatma, açma.

DİMİNUENDO

Müzik parçasının başında ">" işaretiyle gösterilen nota terimi. (diminue'ndo) Sesi gittikçe azaltarak (söylemek, çalmak).

DEKUSSASYO

Çapraz, çapraz yeri.

FRİTELLİNO

Commedia dell'arte'nin uşak tiplerinden biri.

KONKORDATO

Anlaşmalı iflas. Papalık makamıyla başka hükûmetler arasında yapılmış olan anlaşma.

İNTERTRİGO

Katlanmış deri kıvrımlarında biçimlenen kızartı, ödem, ülserleşme ve kötü kokuyla belirgin yerel deri yangısı. Özellikle Çin kökenli Shar-pei köpek yavrularında ve ilk doğumunu yapan süt ineklerinde görülür.

BİFURKASYO

Çatallaşma, ayrılma, birleşme noktası.

ALLEGRETTO

Allegrodan biraz daha ağır bir biçimde (çalınarak).

FORTİSSİMO

Bazı bölümler çok güçlü bir biçimde (çalınmak).

İNTERMEZZO

Serbest bir biçimde yazılmış olan ve kendi kendine bir bütün oluşturan müzik eseri.

KONŞİMENTO

Taşınmak için gemiye teslim edilen bir mala karşılık olarak verilen alındı.

FORTEPİANO

Önce güçlü daha sonra hafif bir biçimde (çalınmak).

İNKLİNASYO

Meyil, eğim.

STEREOKİNO

1940'ta SSCB'de S.P. Ivanov'un geliştirdiği ve görüntülüğün önüne yerleştirilen bir tel kafesin, iki ayrı göstericinin yansıttığı iki resmi sağ ve sol göz için ayırması temeline dayanan gözlüksüz üçboyutlu işlemi.

DEKREŞENDO

Sesi gittikçe kısarak (çalmak).

REPERTORİO

İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunda tirada dayanan sözler. Burada genellikle bir ders ya da öğüt yer alır. Ortaoyunu, gölge oyunu ve meddahlıkta kıssadan hisse. Commedia dell'Arte'de öğüt ya da tirada dayanan sözler.

EJAKULASYO

Ejakulasyon.

TERMİNASYO

Sınır.

AŞIRAMENTO

Çalma, aşırma.

EMPREZARYO

Bir sanatçının çalışma programlarını ve anlaşmalarını belli bir yüzde karşılığında düzenleyen kimse.