Sonu O ile biten 10 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "o" olan 10 harfli toplam 27 adet kelime bulundu. Sonu o harfi ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Ayrıca, başında o harfi olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Kelime anlamı için sözcüklerde bulunan linklerden faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

EJAKULASYO

Ejakulasyon.

İNKLİNASYO

Meyil, eğim.

HEKSAHİDRO

Normalinden 6 tane daha fazla H atomu bulunmasına işaret eden ön ek.

EKSTENSİYO

Gerilme, çekilme, uzatma, açma.

FORTİSSİMO

Bazı bölümler çok güçlü bir biçimde (çalınmak).

KONKORDATO

Anlaşmalı iflas. Papalık makamıyla başka hükûmetler arasında yapılmış olan anlaşma.

EKSKAVASYO

Ekskavasyon.

REPERTORİO

İtalyan halk doğaçlama tiyatrosunda tirada dayanan sözler. Burada genellikle bir ders ya da öğüt yer alır. Ortaoyunu, gölge oyunu ve meddahlıkta kıssadan hisse. Commedia dell'Arte'de öğüt ya da tirada dayanan sözler.

ESPRESSİVO

Duygulu, içten.

AFFETTUOSO

Bir parça yumuşak ve duygulu bir biçimde çalınarak.

DEKUSSASYO

Çapraz, çapraz yeri.

AŞIRAMENTO

Çalma, aşırma.

ALLEGRETTO

Allegrodan biraz daha ağır bir biçimde (çalınarak).

DİMİNUENDO

Müzik parçasının başında ">" işaretiyle gösterilen nota terimi. (diminue'ndo) Sesi gittikçe azaltarak (söylemek, çalmak).

TERMİNASYO

Sınır.

ŞELLOBELLO

Değersiz kişi : Sere de şello bellolarla gezersen, sen de oldun onnar kimi.

BİFURKASYO

Çatallaşma, ayrılma, birleşme noktası.

İNTERTRİGO

Katlanmış deri kıvrımlarında biçimlenen kızartı, ödem, ülserleşme ve kötü kokuyla belirgin yerel deri yangısı. Özellikle Çin kökenli Shar-pei köpek yavrularında ve ilk doğumunu yapan süt ineklerinde görülür.

FRİTELLİNO

Commedia dell'arte'nin uşak tiplerinden biri.

GRANÜLASYO

Taneciklenme, granulum.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük