O ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 8 harfli toplam 425 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ORKESTRA

Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu. Bazı tiyatroların birinci katında sahne veya perdeye en yakın koltuklar. Eski Yunan tiyatrolarında, sahne ve seyirciler arasındaki çember biçiminde koro yeri.

ORNANMAK

Oturtulmak, yerleştirilmek, yerleşmek.

OYUKLAMA

Bir çeşit kilim.

OYNAŞMAK

Birbiriyle oynamak. Karşılıklı sevişmek, sevgi gösterisinde bulunmak, cilveleşmek, âşıktaşlık etmek, korte etmek.

OYDURMAK

Oymasını sağlamak.

OLİGOPNÖ

Yavaşlamış solunum.

ORTAÇALI

Elâzığ kenti, Hankendi nahiyesine bağlı bir bölge.

OTACILIK

Otacının yaptığı iş.

ODLAYICI

Tandır yakmakla görevli kimse.

ONDALAMA

Bir malı onda bir oranında kazanç ya da indirimle satma.

ONŞATMAK

Kaldırmak, yükseltmek.

OTURAKLI

Sağlam, gösterişli. Doğal yapısına, amacına uygun. Yerinde ve sırasında söylenen, çarpıcı (söz). Yerinde sağlam duran. Saygı uyandıran, ağırbaşlı (kimse).

ORAMİRAL

Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral.

OKSİNLER

Çeşitli bitki büyüme hormonları. İndol asetik asit (IAA) doğada en bol bulunanıdır. Hücre bölünmesi, hücre farklılaşması, kök büyümesi, damar sisteminin gelişmesi, fototropizm, meyvelerin gelişmesi ve bitki filizlerinin ışığa doğru bükülmesinden sorumlu olan tabii hormonlar. Bitkilerde hücre bölünmesiyle büyüme üzerine etkili, hem doğal olarak hem de sentetik yolla üretilen, fitohormonlar olarak da bilinen, çoğunlukla indol-3-asetik asit türevi olan, doğal olanları; 4-kloro-indolasetik asid, fenilasetik asit ve indol-3-butirik asit'ten oluşan, sentetik olanları ise 1-naftalen asetik asit, 2,4-diklorofenoksiasetik asit ve 2-Metoksi-3,6-diklorobenzoik asit (dicamba) gibi bileşikleri içeren bir grup büyüme hormonun ortak adı.

OŞARTMAK

Abartmak, büyültmek. Kızıştırmak : Ali, o kadar oşartma kavgaya başlayacaklar.

OKRAŞMAK

Atlar birlikte okramak.

OYMADERE

Sivas kenti, Hafik belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

OTURTMAK

Oturma işini yaptırmak. Koymak, yerleştirmek.

OĞLANLIK

Bebeklerde yüksek ateş nedeniyle baygınlık biçiminde beliren bir hastalık, havale. Çocukluk. Çocuk havalesi.

ORTOPEDİ

Kemikler, eklemler, kaslar, kirişler, sinirler gibi hareketi sağlayan organların bozukluklarını düzelten, tedavi eden cerrahi kolu.