O ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 8 harfli toplam 425 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ODAKLAMA

Odaklamak işi, fokuslama.

ORTACAMİ

Giresun ili, Tirebolu belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ORTAÇALI

Elâzığ kenti, Hankendi nahiyesine bağlı bir bölge.

ODUNEŞŞE

Üzerine odun konulan büyük, demir sacayak.

ONALTMAK

Hastalığı, yarayı iyileştirmek. Bozulmuş bir şeyi düzeltmek, işe yarar duruma getirmek.

OGALAMAK

Oyalamak, avutmak.

ODONTOİT

Diş biçiminde olan.

OPALESAN

Bazı bakteri kültürlerinde bir opali taklit eden renk ışıması.

OKLANMAK

Okla vurulmak.

ORUNLAMA

Bir konunun yerine onunla benzerlikleri olan bir başka konuyu anlatma.

OTURUŞMA

Oturuşmak işi.

ORTAOKUL

Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan hayata, bir yandan da liseye hazırlayan, genellikle üç yıllık ortaöğretim okulu.

OHŞAŞMAK

Benzemeğe kalkışmak, okşamak, benzemek.

OVAEYMİR

Aydın şehri, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

OLUŞUMCU

Oluşumculuk yanlısı olan.

OTBİÇİMİ

Otların biçildiği mevsim.

ONARILMA

Onarılmak işi.

OPUNATÇA

İyice. Hastalığın iyiliğe yüz tutma dönemi.

OLASILIK

Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu.

OLİGOPOZ

Çevre şartlan kötüleştikten belirli bir süre sonra ortaya çıkan, canlının gelişmesindeki duraklama.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük