O ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 8 harfli toplam 425 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ORTOPEDİ

Kemikler, eklemler, kaslar, kirişler, sinirler gibi hareketi sağlayan organların bozukluklarını düzelten, tedavi eden cerrahi kolu.

OCAKKAŞI

Ocak tabanından 30 cm. kadar yükselen, üstüne kazan, tencere oturtmaya yarayan taş duvar. Ocak kemerinin üstündeki tahta raf. Tandırın tavanla birleşen yeri.

ORANLAMA

Oranlamak işi, tahmin, kıyas.

OTOMOTİV

Motorlu taşıt yapımıyla uğraşan endüstri kolu.

ORKİNMEK

Birdenbire korkmak, ürkmek.

ORNATMAK

Bir şeyin yerine başka bir şeyi koymak, ikame etmek.

OYLATMAK

Oylama işini yaptırmak.

OLURDERE

Erzurum kenti, Olur belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Muş şehri, Erentepe bucağına bağlı bir yer.

OYSANMAH

Usanmak, bıkmak.

OTLATMAK

Hayvanı veya sürüyü otlayabileceği bir yere götürmek, otlamaya bırakmak, otlamasını sağlamak.

OTUMAVİL

Otomobil.

OTURUŞMA

Oturuşmak işi.

OSTEİTİS

Kemik yangısı.

OLGUNSOY

Olgun, yetişmiş bir soydan gelen kimse.

OHMAKSIZ

Doymak bilmeyen, görgüsüz.

ONDALAMA

Bir malı onda bir oranında kazanç ya da indirimle satma.

ORTALICA

Kastamonu şehrinde, Tosya ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

OFALAMAK

Bir şeyi avuç içinde ezerek ufalamak. Ufalamak, ezmek. Ovalamak.

OĞLANCUK

Çocuk, küçük çocuk.

OTOTROFİ

Öz beslenme.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük