O ile başlayan 8 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 8 harfli toplam 425 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ODUNEŞŞE

Üzerine odun konulan büyük, demir sacayak.

OYRULMAK

Yer kaymak, çökmek.

OGRATMAK

Bildirmek, söylemek.

OTLATMAK

Hayvanı veya sürüyü otlayabileceği bir yere götürmek, otlamaya bırakmak, otlamasını sağlamak.

OLİGOMER

Az sayıda monomerden oluşan molekül; az sayıda amino asit monomerleri oligopeptitleri, nükleotit monomerleri oligonükleotitleri, monosakkaritler de oligosakkaritleri oluşturur. 2-10 adet tekrarlanan birimin eklenmesiyle veya çıkartılmasıyla özellikleri değişen polimere verilen ad. Gerçek polimerlerde bu tip değişiklikle özellikler hemen hemen hiç değişmez. Birkaç monomerin bir araya gelmesiyle oluşan yapı.

OYNANMAK

Oynama işine konu olmak.

ORAMİRAL

Deniz kuvvetlerinde, kara kuvvetlerindeki orgeneralin dengi olan en yüksek rütbeli amiral.

OYNAŞMAK

Birbiriyle oynamak. Karşılıklı sevişmek, sevgi gösterisinde bulunmak, cilveleşmek, âşıktaşlık etmek, korte etmek.

OLİGOPOZ

Çevre şartlan kötüleştikten belirli bir süre sonra ortaya çıkan, canlının gelişmesindeki duraklama.

ORSALAMA

Orsalamak işi.

OCAKKAŞI

Ocak tabanından 30 cm. kadar yükselen, üstüne kazan, tencere oturtmaya yarayan taş duvar. Ocak kemerinin üstündeki tahta raf. Tandırın tavanla birleşen yeri.

OYLUMSUZ

Hacimsiz.

OVAKOZLU

Erzurum şehrinde, Hınıs ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

OSSURMAK

Eski türkçe osurmak: osurmak.

OBARTMAK

Bir şeyi olduğundan çok göstermek, abartmak. Yalan söylemek. Düzeltmek. Abartmak.

ODYAKMAZ

Ateş yakmaz.

ORTAKALE

Kars kenti, Karakurt bucağına bağlı bir bölge. Kars şehrinde, Selim ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

OTOJENİK

Kendinden kaynaklanan, kendi içinde gelişen.

OÇÇETMEK

Çocuk oturacak duruma gelmek, oturmak.

OHŞATMAK

Benzetmek, yansılamak. Benzetmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük