O ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 7 harfli toplam 588 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ONAYSIZ

Onaylanmamış, tasdik edilmemiş.

ONULMAZ

İyi olmaz, ümitsiz.

OVULMAK

Ovma işine konu olmak.

OOBLAST

İleriki aşamalarda oositi oluşturacak primordiyal hücre.

OLGUNER

Yetişmiş, iyi gelişmiş kimse.

ORTALOH

Meydan, ortalık, söz konusu mahal.

ORDUSUZ

Ordusu olmayan. Ordusu olmadan.

OSURTMA

Osurtmak işi.

OTOSİST

İşitme kesesi.

ORTANUL

Ortancı, ikinci.

OCAHLIH

Ocaklık, tandır.

OKSİJEN

Atom numarası 8, atom ağırlığı 16 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza (simgesi O).

OLMADIK

Daha önce olmamış, alışılmamış, beklenmeyen, olağan karşıtı.

OKŞAYIŞ

Okşama işi.

OKLAVAÇ

Oklava.

ORTAKLU

Ortağı, eşi bulunan.

ORTALIK

Bulunulan yer, çevre. İçinde bulunulan, yaşanılan ev, oda vb. yer. Yeryüzünün görünen bölümü, çevre, etraf. Soyut anlamda yaşanan ortam.

OSMANCA

Balıkesir kenti, Bigadiç ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Düzce kenti, Konuralp nahiyesine bağlı bir bölge.

OLASILI

Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili.

OTURAGO

Oturup bekle.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük