O ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 7 harfli toplam 588 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ORGANEL

Hücre içerisinde bulunan kendi içinde özelleşmiş yapı. Ökaryot hücrelerde belirli bir görev yapmak üzere özelleşmiş mitokondri, çekirdek, kloroplâst ve benzerleri gibi yapıların her biri. Hücre içinde belirli bir görevi yapmak üzere özelleşmiş ve zarla çevrili yapılar. Zarla çevrili, özelleşmiş hücre işlevi için gerekli enzim ve diğer elemanları içeren hücre içi yapı. Organeller çekirdek, mitokondrion, endoplazmik retikulum, lizozom, golgi cismi ve peroksizomlardır. Göze organı; protoplâzmanın özel bir görev yapmak üzere farklılaşmış bir bölgesi; koful, Golgi aygıtı mitokondriyum v. b.

ONPINAR

Muş kenti, Çaylar nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

ORDULUK

Ordugâh, ordunun konakladığı yer.

OTURĞAN

Olgun, ağırbaşlı.

OMFAZİT

Piroksen grubundan, yeşil renkli doğal silikat.

OSANGİL

Beceriksiz, uyuşuk, tembel.

OVDURMA

Ovdurmak işi.

ONUTMAK

Unutmak.

OHUYUCU

Düğüne çağrı yapan kadın.

OTARMAH

Hayvanları otlatmak. Hayvan otlatmak.

OTERİĞİ

Çok erken olgunlaşan, tatlı bir çeşit erik.

ORTOPNÖ

İleri derecede kalp ve akciğer yetmezlikleri hâlinde görülen yardımcı kasların iştirakiyle güç ve sık olarak ve oturur durumda yapılabilen solunum şekli.

ONCAĞIZ

O denli az, azıcık.

OBSESİF

Takıntılı.

ORTAGLİ

Anlaşmış.

OYCULUK

Oy alabilmek için türlü yollara başvurma işi.

OKŞAYIŞ

Okşama işi.

OTODRAG

Kalkış yarışı.

ORMANCI

Ormanı korumakla görevli kimse, orman koruma memuru. Kaba, görgüsüz kimse.

OYLAŞMA

Müzakere.