O ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 7 harfli toplam 588 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OCAHLIH

Ocaklık, tandır.

OĞUNMAK

Soluğu kesilmek, tıkanmak. Çok ağlamaktan güçsüz kalmak, bayılır gibi olmak, bayılmak. Yaralı, acıdan kıvranmak, çırpınmak. Üzülmek, yaptığına acınmak. Heyecanlanmak. Övünmek. Hayvan gebe kalmak. Acıyla kıvranmak. Çok hızlı dönmek (topaç ve benzerleri için).

OHODUNİ

Çatının tam ortasından geçen uzun direk.

OĞULCAK

Bitlis ili, Bölükyazı nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ONARMAK

Bozulmuş, eskimiş olan bir şeyi düzeltip işler veya kullanılır duruma sokmak, işe yarar duruma getirmek, tamir etmek. İşlenen bir kusuru, yapılmış olan bir yanlışlığı giderecek veya önleyecek davranışlarda bulunmak. Bir yapının, bir heykelin, bir resmin bozulmuş yerlerini yeniden yapmak, ilk duruma getirmek, restore etmek.

OKLAMAK

Ok gibi fırlamak. Okla vurmak.

ORNATMA

Ornatmak işi, ikame etme. Molekülün geri kalan bölümünde değişikliğe yol açmadan bir atom veya bir kök yerine bir başka atom veya kökün geçmesi. Bir türün yerine onun değişik bir biçiminin geçmesi. Bir cebirsel ifadenin yerine bir başkasını koyma işlemi.

OYLUMLU

Oylumu olan, hacimli. Büyük, geniş.

ONKOSİT

Asidofilik granüler sitoplazmalı tümör hücresi.

OYNANMA

Oynanmak işi.

OTURGEÇ

Tahtadan yapılmış arkalıksız sandalye.

OYUNCAK

Oyun aracı. Önemsiz ve kolay iş. Başkaları tarafından bir araç gibi kullanılan, hiçe sayılan güçsüz kimse.

OYLAMAK

Oya koymak veya oya sunmak.

OSMANNI

Osmanlı.

OKLAHAÇ

Oklava.

OŞUTMAK

Abartmak.

OTURGUN

Olgun, ağırbaşlı. Sağlam yapılı. Sık dokunmuş. Süt kesiği. Çok yağmur yüzünden sıkışıp katılaşmış tarla, toprak.

OSTİTİS

Kemik dokusunun yangısı.

OSTURUK

Yellenme.

OĞARTMA

Düz, doğru: Yahu ağartma gitsene tersine gidiyorsun. Düz yüz, parlak yan (kumaş ve benzerleri için).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük