O ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 7 harfli toplam 588 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OTURĞAN

Olgun, ağırbaşlı.

ONBEŞLİ

Rumi takvime göre, 1899 veya 1900 yılında doğanlar arasından Birinci Dünya Savaşı'na çağrılan (kimse).

OĞUNMAK

Soluğu kesilmek, tıkanmak. Çok ağlamaktan güçsüz kalmak, bayılır gibi olmak, bayılmak. Yaralı, acıdan kıvranmak, çırpınmak. Üzülmek, yaptığına acınmak. Heyecanlanmak. Övünmek. Hayvan gebe kalmak. Acıyla kıvranmak. Çok hızlı dönmek (topaç ve benzerleri için).

OBARMAK

Korkmak.

ORUÇLAR

İzmir şehri, Turanlı nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

ORAKAYI

Temmuz. Ağustos. Haziran.

ONCULAH

O denli az, azıcık. O kadarcık. Okadarcık.

OYLANMA

Oylanmak işi.

OKLEMEK

Örklemek, hayvanı uzunca bir ipe bağlamak.

OLDUYSA

Olunca, oldukta.

OSANGİL

Beceriksiz, uyuşuk, tembel.

OLASIYA

Olabileceği ölçüde, olabileceği kadar.

OYNAMAK

Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak. Tehlikeye düşürmek. Bir film, oyun vb.nde rol almak. Oyalanmak, gereği gibi yapmamak, boşuna vakit geçirmek. Sarsılmak, yeri değişmek. Rastgele yön vermek, aldatmak. Sporla ilgili çalışmalara katılmak. Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak. Büyük bir ustalık, beceri ve kolaylıkla bir işi yapmak. Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak. Değişiklik göstermek. Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek. Müziğin gerektirdiği uyumlu hareketleri yapmak. Kımıldamak, hareket etmek. Tedirgin etmek, rahatsız edici davranışta bulunmak. Film gösterilmek. Tiyatro eseri sahneye konmak. Değiştirmek, bozmak, tahrif etmek.

OTURUCU

Konuk.

OTLESKİ

Ucu yanmış odun.

ONURSEV

"Onurlu olmayı sev" anlamında kulanılan bir isim".

OTLAMAK

Hayvan, dolaşarak yerdeki ot, çimen, yaprak vb.ni yemek, yayılmak. Para ve emek harcamadan başkalarının sırtından geçinmek. Meşgul olmak.

ORCANER

Kalede veya şehirde bulunanların yakın dostu.

OLGUNCA

Olgun gibi, olguna benzer. (olgunca) Olgun gibi, olguna benzer bir biçimde.

OLİJİST

Kızıl renkli, kayaçlarda rastlanan doğal demir oksidi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük