O ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 6 harfli toplam 436 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OTİTİS

Kulağın yangısı.

OTOLİZ

Kendi kendini sindirme olayı. Hücre veya dokunun çıkardığı enzimler nedeniyle kendi kendini eritmesi, kendi kendini sindirme olayı. Canlının ölümden sonra nekropsi veya otopsi yapılıncaya kadar geçen geçen sürenin uzuzn olması hâlinde hüvre ve dokuların kendi enzimleri vasıtasıyla eritilmesi.

OHLAVI

Oklava.

ONULMA

Onulmak işi.

OKATAR

Ok atan, ok fırlatan.

OLAMAK

Otlamak.

OĞALAK

Oğlak.

OBALAR

Gümüşhane kenti, Kelkit belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ORALIH

Ora, orası.

ORAMAK

Uygun, elverişli zaman bulmak. Değer vermek, beğenmek.

ODAŞIK

Oda arkadaşı.

ONATMA

Onatmak işi.

OPAZİT

Matlık, opakla ilgili.

OYANTA

Sürüden ayrıldıktan sonra orada burada otlayıp arkadan gelen davar, sığır. Başkalarına uymayan insan ya da hayvan.

ORAKAY

Temmuz.

OGUNTU

Ayran çökeleğinin kurutulmuşu.

ONÜZDE

Önünüzde.

OLASIL

ihtimâli.

OKRALI

Derisinde okra denilen yaralar olan hayvan. Okra yarasından delik deşik olmuş (deri için).

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük