O ile başlayan 6 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 6 harfli toplam 436 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OZALİT

Yüzeyi ışığa karşı duyarlı bir madde ile kaplı kâğıt üzerine, kalıptan çekilmiş resim kopyası.

ONAÇÇA

İyice, güzelce : Pirinci onaçça döv.

ORDUCU

Savaş alanına gitmek için yola çıkan Osmanlı ordusunun her türlü gereksinimini sağlamak için birlikte giden zanaatçılar ve esnaf.

OĞUZCA

Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Gagavuz Yeri ile Balkanlar, Kırım ve İran'ın bazı bölgelerinde kullanılan Türkçeyi içine alan Türk dili grubunun ortak adı. Bu Türkçeyle yazılmış olan.

OTURAH

İnsan ensesi. Toprak damlara çıkacak merdivenlere yapılmış çatı. Kıç, makat. Oturak, lazımlık. Kalça yanları. Arkalıksız alçak iskemle, tabure.

OLDACI

Şişman, büyümeye, gelişmeye elverişli olan. Gelişmeye istidadı olan.

ONACCA

İyice, güzelce.

OKLAVU

Oklava.

OLASIL

ihtimâli.

OHLAMA

Ohlamak işi.

OYULUŞ

Oyulma işi.

OYRACA

Giresun ilinde, Tirebolu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

OTOBOZ

Otobüs.

OKUMAK

Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek. Bir şeyin anlamını çözmek. Değerlendirmek. Bazı belirtilerle bir anlamı, gizli bir duyguyu anlamak, kavramak. Sesli olarak söylemek. Hastalığı iyi edeceğini ileri sürerek okuyup üflemek, üfürükçülük etmek. Yazılmış bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek. Bir konuyu öğrenmek için okulda, bir öğretmenin yanında veya yazılı şeyler üzerinde çalışmak, öğrenim görmek. Sövmek, küfretmek. Bir yere çağırmak, davet etmek, okuntu göndermek.

OTOBUR

Otla beslenen (hayvan), otçul, bitkicil, herbivor.

ORANLA

Herhangi bir şeye göre, herhangi bir şeyle kıyaslayarak, nispeten.

OLGUCU

Olguculukla ilgili olan, olguculuk yanlısı, pozitivist.

OĞAMAK

Onarmak.

ONAYLI

Onaylanmış olan, tasdik edilmiş, musaddak.

OŞAMAK

Benzemek. Okşamak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük