O ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 5 harfli toplam 382 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OYSAR

Deve yuları. Topraktan yemek kabı, çanak.

OTRAĞ

Makat.

OTAÇI

Halk dilinde Hekim.

OTÇUL

Otobur.

ORTOK

Evin çatısını örterken kullanılan orta direk.

OKLAÇ

Oklava.

OYNAŞ

Aralarında toplumca hoş karşılanmayan ilişkiler bulunan kadın veya erkekten her biri.

ORAYA

O yere, o yöne.

OZMOS

Geçişme.

OKMAN

Ok gibi hızlı, güçlü kimse. Okçu.

OPRAN

Kayan toprak.

ORUHA

Mısır.

ONAZU

Ondan sonra.

OKCÜL

Bir ot.

OJELİ

İçinde oje bulunan. Oje sürülmüş.

OBERJ

Şehir merkezinin dışında sade, basit kurulmuş konaklama yeri.

OBRAM

Su çevrisi, burgaç. Bataklık.

OYTUN

Beğenilen, güzel yer: Oytun ovalar yemyeşil. Kutsal, mübarek. Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova.

ORŞİS

Er bezi.

OVONK

Ot, yaprak ve benzerleri şeyleri kaynatarak yapılan hayvan yemi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük