O ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 5 harfli toplam 382 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OYUSA

Halbuki. Oysa.

OHCUK

Çocuklar arasında oh olsun anlamında kullanılır : Ohcuk olmuş.

ORUYA

Oraya.

ORTAM

Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü. Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.

OLCAY

Baht, talih, şans. Bahtlı, talihli.

ORLON

Yapay dokuma ipliği. Bu iplikle dokunmuş.

OKTUĞ

Ok ve tuğ.

OKARI

Yukarı.

OSEİN

Kemiğin hücreler arası maddesinde bulunan organik madde. Kemiğin göze-arası maddesinde bulunan organik madde; kemik kollageni.

OAÇÇA

Çabucak, çarçabuk.

OYSAM

Halbuki. Oysa. Oysa; hâlbuki.

OPİAT

Opiumdan elde edilen uyuşturucu ilaçlar grubu.

ORTAY

Bir düzlem şeklin aynı yöndeki paralel bütün kirişlerini eşit parçalara bölen (çizgi). Bir uzayı, bir yüzeyi eşit iki parçaya bölen (düzlem, çizgi).

ODAÇİ

Odacı.

OFKÖY

Diyarbakır ili, Bismil belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

OTOİK

Bütün gelişim evrelerinin bir tek konak üzerinde geçmesi durumu.

OĞLAH

Keçi yavrusu. Oğlak.

OVERE

Yün eğirme aracı, öreke.

OGMAK

Övmek.

OTİZM

İçe yöneliklik.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük