O ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 5 harfli toplam 382 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OYLAK

Çukur yer: Oylaklar çok rüzgâr almaz.

OJGAZ

Bir parça, azıcık.

OHARI

Yukarı.

ORCUK

İğ, kirmen. Keten ipliğini sarmakta kullanılan üst ucunda cini adı verilen çentik, alt kısmında ağırşak bulunan 15 cm. ince bir çubuk gövdeden oluşan araç. (Keşköyü Ayancık Sinop).

ONCAH

Okadarcık.

ORTAM

Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü. Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü. Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat.

OKGÜÇ

Ok gibi güçlü ve hızlı kimse.

OPERA

Sözlerinin bütünü veya çoğu şarkılı olarak söylenen müzikli tiyatro eseri. Bu eseri oynayan sanatçı topluluğu. Böyle eserlerin oynandığı yapı.

OSGAN

Akıllı.

OPSAR

Çömlek. Geniş, yuvarlak tabanlı, büyük çömlek.

OTORT

Bağ çubuğu.

OMBEŞ

On beş.

ONART

Tersin karşıtı, yüz, doğru : Tersini onardını bilmiyorsun. Kumaşın dış yüzü, kullanılacak yanı : Kumaşın onardı bu mu?. Düzenli, muntazam.

OKVER

"Okuyuver, oku" anlamında kullanılan bir isim".

ORİGO

Başlangıç, çıkış, orijin.

OPRUK

Dağlar ve tepeler arasındaki derin ve büyük çukurlar. Yazın bile karı erimeyen yüksek dağlardaki mağaralar (peynir, yağ tulukları konulur). Su biriken oyuk yer, doğal kuyu. Zindan. Yokuş. Taşlık, kayalık yer. Engebeli yer. Ovalarda akarsuların içine akıp kayboldukları delikler. Volkanik kuyu. Dağlarda, kayalıklarda bulunan derin, doğal çukurlar, delikler.

OYDAŞ

Aynı düşüncede, aynı inançta olan, aynı düşünceyi savunanlardan her biri, düşündeş, fikirdeş.

OKTAR

Ok atan, okçu.

OGMAK

Övmek.

OVACA

Siyah renkli kış armudu, ahlat. Bir çeşit kara armut.