O ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 4 harfli toplam 296 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OPUK

Kopmuş kaya parçası.

ONDA

O zaman.

OMAZ

Olmaz.

OKRA

Zayıf hayvanların derilerinin altında yaşayan ve hastalanmalarına neden olan bir çeşit kurt. İnsan sırtı. Budak : Çivi tahtanın okrasına rastladı. Hipodermozis.

OCAN

"O, cana yakın dosttur" anlamında kullanılan bir isim".

OCAĞ

Ev, aile.

OMEÇ

Kavrulmuş undan yapılan çorba. Elle ufalanmış hamurdan yapılan çorba.

OTAY

Karşı : Otay dağda kurt gördüm. Ateş renginde ay.

OKER

Hızlı, canlı, hareketli kimse.

OĞRU

Hırsız. Gizli yapılan iş.

OLUH

Saçaklarda biriken yağmur sularını akıtmaya yarayan teneke ya da kiremit boru. Oluk, ağaç kütüğünden yapılan yemlik.

OBEY

Ne kadar. Deve durdurma ünlemi. O yan, o bölüm.

OĞUZ

İyi huylu (kimse). XI. yüzyılda Harezm bölgesinde toplu olarak yaşayan ve daha sonra batıya doğru göç ederek bugünkü Türkmen, Azeri, Gagavuz ve Türkiye Türklerinin aslını oluşturan büyük bir Türk boyu.

ONLU

On parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden on tane bulunan. İskambil, domino vb. oyunlarda on işaretini taşıyan kâğıt veya pul.

OKUR

Okuyan kimse, okuyucu, kari.

OYAZ

Davar sineği.

OBYA

Şaşma ünlemi.

OLUS

Oymak, budun, topluluk.

OBUS

Akarsulardan oluşan küçük derecikler.

OKEY

Plastik, tahta, mika vb. maddelerden yapılmış taşlarla oynanan ve konkene benzeyen bir oyun türü.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük