O ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 4 harfli toplam 296 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OFAK

Küçük. Ufak.

OLTU

Erzurum iline bağlı ilçelerden biri.

OTUK

Çakmak. Çakmak taşı.

OBUZ

Küp yapılan yeşil renkli toprak. Su kaynağı. Akarsulardan oluşan küçük derecikler. İki derenin birleştiği dar yer. Çay ve ırmakların geçtiği dar boğaz, iki sırt arasındaki çukur. Suların oyarak yaptığı ufak çukur. Derenin daraldığı yer. Derenin sıkışık, daracık yeri. Bitlis ilinde, Küçüksu bucağına bağlı bir yer. Elâzığ ili, Harput nahiyesine bağlı bir yer.

OYSU

Kütahya şehri, Altıntaş ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

OMUK

Çaylarda balıkların gizlendikleri oyuklar, girintili yerler.

ONEL

On el.

OKAR

Telli balıkçıl.

OKUN

Çağrı.

ONUM

Kötü bir durumdan kurtulma.

OŞAK

Sacayağı.

ONBA

İçine kurşun akıtılmış büyük aşık. Çocukların ceviz oyununda kullandıkları baş ceviz.

ORAL

Ağızcıl. Söze dayanan. Sözlü. Ağız yoluyla.

OJİT

Yanardağ kütlelerinde bulunan ve feldspatla birlikte bazaltların temelini oluşturan piroksen cinsinden mineral madde.

OYAT

Utangaç. Hicap.

OBÜS

Yüksek ve alçaktan mermi atabilen kısa namlulu top.

ORGİ

Örgü.

OYAN

Zincir. Hayvan gemi.

ONUR

İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar.

OKÇU

Ok yapan veya satan kimse. Okçuluk sporunu yapan kimse, kemankeş.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük