O ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 4 harfli toplam 296 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OZUK

Taze cevizin üstündeki yeşil kabuk. Halk dilinde Koşu ve yarışlarda önde giden ve başka atları geçen at.

ODEK

Korkak, ödlek.

OKAY

Satürn gezegeni. Beğenme.

ODUN

Yakılmak için kesilmiş, parçalanmış ağaç. Anlayışsız ve kaba (kimse).

OVAT

Ocak ayı.

ORAK

Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı. Ekin, ot vb. biçme işi. Ekin biçme zamanı.

OHAH

Sığır durdurma ünlemi. Öküz durdurma ünlemi.

OKAT

"Okat" anlamında kullanılan bir isim".

OGIL

Oğul, erkek çocuk.

OLUR

Olabilir. Erzurum iline bağlı ilçelerden biri. Onay, tasdik, yapabilme izni. “Evet” anlamında kullanılan bir kabul sözü.

OPSA

Birkaç yıl sürülmeden, ekilmeden bırakılmış tarla. Üvendirenin ucundaki çamur kazımaya yarayan yassı demir. Saban ve pulluktaki çamur birikintileri temizlemekte kullanılan övendirenin arkasındaki yassı demir.

ODIN

Odun.

ODRA

Lades.

OĞOR

Eş, dost, sevgili.

ONÜK

Önlük.

ODLU

Sıcak, yakıcı.

ORDA

Orada (bk. urda). Orada.

OYUK

Oyulmuş, içi boş ve çukur olan yer.

OLAK

Oğlak. Kısrak.

ORUŞ

Oruç.