O ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 4 harfli toplam 296 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OZAN

Şair.

OVMA

Ovmak işi.

OBBİ

Becerme, beceri.

OBUT

Araba tekerleğinin çevresindeki ağaç çember.

ONAY

Uygun bulma, tasdik, icazet, izin.

ONEL

On el.

ODAĞ

Otağ, çadır, oda.

ORDO

Takım.

OCAK

Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısınma vb. amaçlarla kullanılan yer. Bahçelerde veya bostanlarda her tür meyve ve sebze tohumu veya fidesinin dikimi için ayrılmış toprak çukuru. Yer üstünde veya yer altında cevher çıkarılan yer. Şömine. Isı vererek üzerine veya içine konulan maddeleri ısıtan, pişiren, kaynatan, eriten araç veya alet. Aynı amaç ve düşünceyi paylaşanların kurdukları kuruluş veya toplandıkları, görev yaptıkları yer. Ev, aile, soy. Yeniçeri teşkilatını oluşturan odalardan her biri. Kahvelerde, kuruluşlarda çay, kahve vb.nin yapıldığı yer. Halk hekimliğinde bir önceki kuşaktan el verme suretiyle aktarılan bilgileri kullanarak belirli bir şikâyeti veya hastalığı iyileştirdiğine inanılan aile. Yılın birinci ayı, kânunusani.

ONAT

Özenli, düzgün, uygun. Dürüst, iyi ahlaklı. Yararlı.

OĞRA

Açılan yufkanın yapışmaması için üstüne serpilen un. Çorak topraklı tarlaların üstünde oluşan tuz gibi beyazlık.

OLDU

Evet. Başüstüne.

OBBA

Haydi.

OTAĞ

Büyük ve süslü çadır, çerge.

OHIL

Okul. Okul, bk. ohul.

ORYA

Karo.

ONAN

Daha iyi bir duruma giren, mutlu olan. Hastalıktan, dertten kurtulan.

OLUH

Saçaklarda biriken yağmur sularını akıtmaya yarayan teneke ya da kiremit boru. Oluk, ağaç kütüğünden yapılan yemlik.

ORTO

Yunanca düz anlamına gelen ön ek. Komşu ya da 1, 2 durumunu gösteren ön ek. Bir asit, tuz ya da esterin doğada özgürce birleşebileceği en çok suyu yapısına aldığını gösterir ön ek. Tek dönme nicem sayısı ve koşut çekirdek dönüsü koşulunu belirleyen ön ek. Komşuluğu veya 1-2 durumunu gösteren ön ek. Serbest, tuzu veya esteri şeklinde bilinen ve en çok hidrolizlenmiş asidi gösteren ön ek, ortosilisik asit gibi. Paralel spinleri gösteren ön ek. Bir asit, tuz ya da esterin doğada serbestçe birleşeceği en çok suyun yapısıda bulunduğunu gösteren ön ek.

ONMA

Onmak durumu.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük