O ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 4 harfli toplam 296 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OPAN

Köylülerin, içinde yağ, peynir sakladıkları mağara.

ORUZ

Düşün, düşünce. Düşünce.

ONAÇ

Bursa kenti, Söğütalan nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Çankırı ili, Eldivan ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge. Çorum kenti, İskilip ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

OCUK

Şeytan.

OFOT

O zaman.

OLCA

Düşmandan ele geçirilen mal. Ganimet. Bolluk, bereket.

OSAL

Bayağı, kötü. İşe yaramaz, zayıf.

ONDE

Önünde.

OYRU

Gövde. İnişli yokuşlu sarp yer.

ONDA

O zaman.

ONÜK

Önlük.

OTUZ

Yirmi dokuzdan sonra gelen sayının adı. Üç kere on, yirmi dokuzdan bir artık. Bu sayıyı gösteren 30 ve XXX rakamlarının adı.

OVİR

Ahır.

OYSU

Kütahya şehri, Altıntaş ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

ORAK

Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı. Ekin, ot vb. biçme işi. Ekin biçme zamanı.

ORTA

Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. İyi ile kötü arasındaki durum. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. Yeniçeri Ocağında tabur. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Ne büyük ne küçük, midi. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. Ne uzun ne kısa, midi. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. Orantı.

ORDU

Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü. Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri. Çok sayıda insan, kalabalık. Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü.

OLMA

Olmak işi.

OKTA

Yunanca sekiz anlamına gelen ön ek.

ODRA

Lades.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük