O ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 3 harfli toplam 59 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OTU

Otur.

ONK

Kumaşın ya da giysinin yüzü.

OPO

İsimlerin sonuna takılan, -ceğiz, -cağız anlamında küçültme eki: Ayşeopo.

OLE

Yaşa.

ODA

Evin veya herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi işlere yarayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya birden fazla çıkışı olan bölmesi, göz. Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmî birlik. Yeniçeri kışlası.

OŞD

Hoşt ! köpek kovma ünlemi; hadi oradan; ne söylediğini bimiyorsun anlamına küfür sözü.

OSO

Ucu yanmış odun.

ORA

O yer.

OHM

Elektrik direnci birimi. Üzerinde hiçbir elektromotor güç bulunmayan ve iki ucuna bir voltluk gizilgüç ayrımı uygulandığında bir amperlik bir akımın geçmesine yol açan bir iletkenin direncine eşdeğer elektrik direnci birimi. Alman fizikçisi Georg Simon Ohm (1787-1854) tarafından bulunmuştur. SI birim sisteminde kullanılan iki noktası arasında potansiyel farkı 1V ve geçen akımın 1A olduğu iletkenin gösterdiği elektrik direnci birimi. SI direnç birimi. (Bir iletkenin iki ucu arasında değişmeyen 1 voltluk potansiyel farkı uygulanarak iletkende 1 amperlik akım oluştuğunda, iletkenin iki ucu arasındaki dirence denir).

ODE

Ezgi.

OMO

Dalkavuk. Ömer.

OŞT

Köpek kovalama ünlemi.

ORİ

Oraya.

OYA

Genellikle ipek ibrişim kullanarak iğne, mekik, tığ veya firkete ile yapılmış olan ince dantel.

OKİ

Madem ki.

OYN

Seslenme ünlemi, ey: Oyn Mehmet nasılsın?.

OBİ

Öbür. Şaşma ünlemi.

OOL

Oğul - oolları: oğulları, karşılığı ol, oul.

ONA

O zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi.