O ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 3 harfli toplam 59 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OPO

İsimlerin sonuna takılan, -ceğiz, -cağız anlamında küçültme eki: Ayşeopo.

ORG

Klavyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı, erganun.

OLİ

Ölü, ceset.

OTA

Orta.

ODA

Evin veya herhangi bir yapının oturma, çalışma, yatma gibi işlere yarayan, banyo, salon, giriş vb. dışında kalan, bir veya birden fazla çıkışı olan bölmesi, göz. Serbest meslek adamlarını içinde toplayan resmî birlik. Yeniçeri kışlası.

OOH

Oh !.

OAZ

Üvez.

OVA

Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gömülmediği, geniş veya dar düzlük, yazı.

OJE

Türlü renklerde tırnak cilası.

OBU

Şaşma ünlemi. Ünlem edatı, karşılığı abu.

ORA

O yer.

OUL

Oğul, erkek evlat, karşılığı ol, ool. Oğul, evlat.

ODE

Ezgi.

OŞD

Hoşt ! köpek kovma ünlemi; hadi oradan; ne söylediğini bimiyorsun anlamına küfür sözü.

OGA

Evvela, önce.

OYN

Seslenme ünlemi, ey: Oyn Mehmet nasılsın?.

OCI

Hoca.

ODU

Oldu. Yani. Oda.

OĞA

Ona (III. teklik şahıs zamiri yaklaşma ve bulunma hâli).

OSİ

Keçi kovalama ünlemi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük