O ile başlayan 2 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 2 harfli toplam 19 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OZ

Karşı karşıya. Kez. Şiir. Öz, ana baba bir.

OH

Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. duyguları belirten bir söz.

OB

Karşı anlamına gelen ön ek.

OY

Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey. Bu tercihi belirten işaret, söz veya yazı. Seçimlerde kişinin herhangi bir aday veya partiye ait yaptığı tercih. Çeşitli duyguları anlatmak için kullanılan bir seslenme sözü.

OL

O gösterme sıfatı. O gösterme zamiri.

OP

Şaşma ünlemi. Hop (atlamak, geçmek için).

Kalabalık olmayan yer. Kafa dinçliği. Ön.

OT

Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler. Esrar. Bu bitkilerle yapılmış veya bu bitkilerle doldurulmuş. Zehir. İlaç.

OV

Su. Ön. Av.

OS

Usanç bildirir ünlem: Os yapma be!. Kemik. Osmiyum elementinin simgesi.

OK

Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk. Bir dairede bir kirişin ortasında bu kirişi gören yayın ortasına indirilen doğru parçası. Yön göstermek amacıyla belli yerlere konulabilen, oka benzer işaret. At arabası, kağnı vb. araçlarda koşum hayvanlarının bağlandığı ağaç.

OM

Kemiklerin toparlak ucu. Elektrikte iletkenin direnç birimi.

OR

Hendek, düşman saldırısına karşı koymak için düzenlenmiş yer. Ateş. Halk dilinde Kırmızıyla sarı arasında bir at donu. Kale, kale burcu. Hendek.

ON

Dokuzdan sonra gelen sayının adı. Bu sayıyı gösteren 10 ve X rakamlarının adı. Dokuzdan bir artık.

OD

Ateş.

OC

(ET öç) Öç.

OF

Sıkıntı, bezginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duyguları belirten bir söz. Trabzon iline bağlı ilçelerden biri.

Köpek kovalama ünlemi, hoşt. Köpek kovalama ünlemi. Hoş.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük