O ile başlayan 17 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "o" olan, 17 harfli toplam 5 adet kelime bulunmaktadır. o harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu o harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde o harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

OLGUNLAŞTIRABİLME

Olgunlaştırabilmek işi.

OLANAKSIZLAŞTIRMA

Olanaksızlaştırmak işi, imkânsızlaştırma.

ORMANTAVUĞUGİLLER

(Tetraonidae),iyi bilinenleridir.

OKSİDOREDÜKTAZLAR

Bir bileşiğin indirgenmesiyle diğer bileşiğin oksidasyonunu katalizleyen herhangi bir enzim sınıfı. Dehidrojenazlar, katalazlar, oksidazlar, redüktazlar, peroksidazlar gibi. Oksidasyon redüksiyon enzimleri.

OTOMATİKLEŞTİRMEK

Otomatikleşme işini yaptırmak.